03.01.17

Nápady zákon nechrání

Nápady zákon nechrání

Lze nápady chránit?


E15

Paragrafy v praxi: Věčný problém reklamek – nápady zákon nechrání


... Lze se ale vůbec nějak právními prostředky bránit tomu, aby se prezentace odevzdaná klientovi stala okamžitě studnicí levných nápadů pro naši konkurenci, když o autorské právo se opřít nelze? Ano, lze, byť s obtížemi. Ochranu námětu je možno právně konstruovat na bázi obchodního tajemství, které je klientům stejně zpravidla bližší a pochopitelnější než například instituty práva autorského. Aby se konkrétní prezentace takovým předmětem obchodního tajemství stala, je ovšem třeba, aby účastník projevil svou vůli její obsah tajit ...


... Požadavku zákona na projev „vůle k utajení“ by asi vyhovělo upozornění na prvé straně předávané prezentace, jež by mohlo znít například takto: „Tento prezentační materiál ve svém celku i každá jeho část samostatně, stejně jako myšlenky, nápady, ideje, koncepty či jiné skutečnosti v něm obsažené tvoří ve smyslu § 504 občanského zákoníku předmět obchodního tajemství reklamní agentury XY, která předložením této prezentace vyslovuje souhlas výhradně a pouze k prohlídce materiálu a jeho internímu hodnocení vyhlašovatelem soutěže. XY si zejména vyhrazuje, že toto obchodní tajemství nesmí být žádným způsobem zpřístupněno třetím stranám.“ Právní postavení agentury ...

pokračování: zdeFilip Winter Autor: Repro Strategie
Filip Winter, advokát se specializací na marketingovou komunikaci
Zákaz reklamy na nezdravé potraviny? Polovina marketérů by to uvítala

Paragrafy v praxi: Hledáte nový název? Zapotíte seJak je to s autorskými právy u díla vytvořeného zaměstnanci?

Oprávnění zaměstnavatele k dílu

Oprávnění zaměstnance k dílu

Autorský zákon

autorské právo,
právo
chráněný vzor
užitný vzor

Žádné komentáře: