03.01.17

Nápady zákon nechrání

Nápady zákon nechrání

Lze nápady chránit?


E15

Paragrafy v praxi: Věčný problém reklamek – nápady zákon nechrání


... Lze se ale vůbec nějak právními prostředky bránit tomu, aby se prezentace odevzdaná klientovi stala okamžitě studnicí levných nápadů pro naši konkurenci, když o autorské právo se opřít nelze? Ano, lze, byť s obtížemi. Ochranu námětu je možno právně konstruovat na bázi obchodního tajemství, které je klientům stejně zpravidla bližší a pochopitelnější než například instituty práva autorského. Aby se konkrétní prezentace takovým předmětem obchodního tajemství stala, je ovšem třeba, aby účastník projevil svou vůli její obsah tajit ...


... Požadavku zákona na projev „vůle k utajení“ by asi vyhovělo upozornění na prvé straně předávané prezentace, jež by mohlo znít například takto: „Tento prezentační materiál ve svém celku i každá jeho část samostatně, stejně jako myšlenky, nápady, ideje, koncepty či jiné skutečnosti v něm obsažené tvoří ve smyslu § 504 občanského zákoníku předmět obchodního tajemství reklamní agentury XY, která předložením této prezentace vyslovuje souhlas výhradně a pouze k prohlídce materiálu a jeho internímu hodnocení vyhlašovatelem soutěže. XY si zejména vyhrazuje, že toto obchodní tajemství nesmí být žádným způsobem zpřístupněno třetím stranám.“ Právní postavení agentury ...

pokračování: zdeFilip Winter Autor: Repro Strategie
Filip Winter, advokát se specializací na marketingovou komunikaci
Zákaz reklamy na nezdravé potraviny? Polovina marketérů by to uvítala

Paragrafy v praxi: Hledáte nový název? Zapotíte seJak je to s autorskými právy u díla vytvořeného zaměstnanci?

Oprávnění zaměstnavatele k dílu

Oprávnění zaměstnance k dílu

Autorský zákon

Chraňte své nápady - patenty
Úvod do problematiky patentů pro studenty přírodních věd, strojírenství, lékařství a řízení obchoduUS-A-1833019 GB-A-2365393 Volitelné Znovuvynalezení kola - doslova
Problém: nadměrné opotřebení (nebo dokonce exploze) kol letadel kvůli vysokému zrychlení v momentě dotyku se zemí. Navrhované řešení: malé kapsy po stranách pneumatik, které kolo roztočí díky proudícímu vzduchu bez nutnosti přídavného elektromotoru. Patent přihlášen již v roce 1929!

Mnohé informace jsou dostupné pouze v patentových spisech
zveřejněné jinde zveřejněné v patentových spisech Zhruba 80% informací obsažených v patentových spisech nelze ve srovnatelné úrovni detailu jinde nalézt. Vynálezy se zaměřují na to, jak přimět věci fungovat, zatímco vědecké články cílí na vědecké poznatky. -> Čtěte patentovou dokumentaci jako doplněk k vědecké literatuře! Všimněte si také, že vaši konkurenti „oznámí“ své nové patentované výrobky, až když pro ně chtějí získat patentovou ochranu! Zdroj: Empirické studie. 80% informací nalezeno pouze v patentech! Kde tajemní konkurenti zveřejňují výsledky svého výzkumu?

Řešení obsažená v patentové dokumentaci
90% využitelné bezplatně 10% chráněné Důvody, proč mnohé patentové dokumenty popisují vynálezy, jež lze využívat bezplatně: přihláška vynálezu byla zamítnuta/stažena anebo byl patent zneplatněn přestaly být hrazeny udržovací poplatky (majitel již nepřisuzuje patentu žádnou hodnotu) patent zanikl (obvykle po uplynutí dvaceti let) „Stará" řešení nemusí být nutně „překonaná". Příklady: antibiotika, supravodiče, internet (internet byl vynalezen v roce 1973). Mnohá skvělá řešení lze získat zdarma!

Vyhledávání patentů může být snadné ...
snadné použití obsáhlé informace (více než 80 zemí, více než 60 milionů dokumentů) Online pomoc zdarma Nápověda: zkuste vyhledat jméno známého vynálezce! Bezplatné celosvětové informace o patentech jsou k dispozici na

… ale jsou nutné alespoň základní znalosti!
Vyvarujte se „naivního" vyhledávání pomocí klíčových slov, jako např. ... pružina „Zařízení k akumulaci energie“ Jednoduché, „naivní“ vyhledávání pomocí klíčových slov má velmi omezený efekt. Přihlašovatelé k popisu svých vynálezů zpravidla používají širší pojetí namísto intuitivních klíčových slov, buďto s cílem rozšířit vymezení patentu nebo záměrně znesnadnit jeho vyhledávání. Tento a následující příklady „patentového žargonu“ mají za cíl zábavnou formou uzavřít tuto přednášku. Můžete je uvést nějakým humorným komentářem ve smyslu: „My inženýři nazýváme pružinu pružinou. Ale patentoví zástupci to vidí jinak. Podívejme se na jazyk, který používají oni."

Tento druh „žargonu“ se často používá s cílem rozšířit rozsah ochrany
Tranzistor „Polovodičová součástka s řídící elektrodou"

Někdy přihlašovatel/majitel chce ztížit možnost vyhledání vynálezu..
Míček „Kulovitý předmět s měkkými vlákny"

Někdy přihlašovatel/majitel chce ztížit možnost vyhledání vynálezu…
Kuličkové ložisko „Množství kuliček"

Naučte se, jak vyhledávat patenty!
Objevte svět informací o patentech Prozkoumejte konkurenční prostředí a podnikněte interaktivní Výlet za informacemi o patentech Jedním ze způsobů, jak se vyhnout problémům s vyhledáváním pomocí klíčových slov, je použití Evropského patentového třídění (ECLA) nebo Mezinárodního patentového třídění (česky zkráceně MP,T v angličtině IPC). Odborníci na posuzování patentů zatřídí každý patentový dokument do jedné nebo více technologických tříd, které je pak možné v databázích prohledávat. ECLA je hierarchický systém, který umožňuje jak velmi široké tak velmi podrobné vyhledávání. O vyhledávání pomocí ECLA a jiných metod se dozvíte více, pokud navštívíte tyto webové stránky. Poskytují také e-learningové moduly navržené pro každého, od naprostého začátečníka až po odborníka na vyhledávání. Podniknutí Výletu za informacemi o patentech je dobrý začátek.


autorské právo,
právo
chráněný vzor
užitný vzor

Žádné komentáře: