31.01.17

Zákon o provozu na pozemních komunikacích

Zákon o provozu na pozemních komunikacíchZákon č. 361/2000 Sb. 


§ 18Rychlost jízdy

(1) Rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat; smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled.

více


§ 6 Povinnosti řidiče motorového vozidla
§ 6a – 6c Kontrola technického stavu

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ANALÝZA JÍZDY OSOBNÍHO VOZIDLA S PŘÍVĚSEMÚčastníci provozu na pozemních komunikacích
Jízda vozidly ve zvláštních případech
Zvláštní ustanovení pro provoz vozidel
Přeprava osob a nákladu
Zvláštní ustanovení pro chůzi, jízdu nemotorových vozidel a jízdu na zvířatech a vedení zvířat
Úprava (a řízení) provozu na pozemních komunikacích
Zastavování vozidelJízda vozidly
§ 25 – 26 Zastavení a stání
§ 27         Zakázané zastavení a stání
§ 30         Znamení o změně směru jízdy
§ 31         Výstražná znamení
§ 32 – 33 Osvětlení vozidel
§ 34          Vlečení motorových vozidelVýběr některých dalších ustanovení
§ 123a – 123f Bodový systém
§ 125c Přestupky

www.schroter.cz/zn05infzon/zninfzon-iz4a.htm
Žádné komentáře: