31.01.17

Jak vybrat Vodoměr

Jak vybrat Vodoměr


Vodoměr - Vodoměry

ESC kabel pro napojení na impulsní výstup vodoměrucituji:

... pokud srovnáváme oba typy vodoměrů, měli bychom zvážit zejména to, že ..
  • Statický, např. ultrazvukový vodoměr je opravdu mnohem přesnější a měří i velmi nízké průtoky. Dokáže měřit už od 2 l/hod. a sledováním „nenulových“ stavů spolehlivě odhalí např. kapající kohoutky a jiné netěsnosti v distribuční síti. Multical je tedy vhodnější srovnávat např. s vodoměrem objemovým, který je přece jen přesnější.
  • Multical ® 21 má zabudovanou komunikaci, pokud se nepletu, vodoměr mechanický komunikací vybaven zpravidla není a musí se nainstalovat např. rádiová „hlava“. Cena této komponenty je, alespoň co vím, okolo 1.200 až 1.600 Kč / ks. Informace jsem si ověřoval u instalatérů, nemohu tak garantovat přesnou cenu. V tomto případě se tedy dostaneme na cenu 1.500 až 2.000 Kč. Nicméně opakuji, tyto ceny jsem dále neověřoval, jde o sdělení třetích stran
  • Díky dálkovým odečtům můžete snadno odečítat třeba týdně nebo měsíčně. Četnější odečet nabízí více dat a samozřejmě i možnost včasné prevence při poruchách (ideální je samozřejmě on-line odečet, což není pro SVJ ale nejvhodnější řešení (investiční, ale především provozní důvody).
  • V podstatě nemožnost ovlivnění měření Multicalu manipulací nebo externím zásahem
  • Nelze odtočit již naměřenou spotřebu, do záložního registru se ukládá ale „neodtočené“ množství, takže víte nejenom, že se to zkusilo, ale i kolik to bylo
  • Pokud vím, mechanický vodoměr se po jednom období buď opravuje nebo vyměňuje. Tedy při 15 letém provozu – 3 x nový nebo repasovaný vodoměr. Pokud je použita rádiová hlava, ta zůstává, mění se baterie (tuším po 10 letech, ale to závisí na konkrétním výrobci). Tady ale nevím, jestli se hlava mění celá, kus za kus nebo jen baterie a platí se servisní zásah.
Konzultovali jsme se zkušebnou, jakým způsobem a za kolik se ověřují vodoměry (jen obecně, vodoměry). Máme zhruba toto srovnání:
Manipulace – demontáž, montáž, převoz na/ze zkušebny – shodné, v zásadě nezáleží na typu vodoměru
Oprava – některé se vyměňují, nebo se vyměňuje „strojek“, což je odhadem 30 – 70 % ceny vodoměru. Je samozřejmě otázkou, zda se musí vždy všechny mechanické vodoměry opravit (s výjimkou objemových, tam se zpravidla vymění komory). U Multicalu 21 se nepředpokládá, že se bude cokoli měnit. Jednoduše není co. Takže tato položka je za 0,00.
Vyčištění (zpravidla chemické), ověření – opět shodné. Ceny sdělené zkušebnami (80–130 Kč / ks)
Některé zkušebny nabízejí odvezení a přivezení vodoměrů zdarma (např. Renova Solnice). Ověření zajistí pro Vás některá z akreditovaných zkušeben. Např. RENOVA, ENBRA, Zkušebna Mydlovary, ULITEP, Koncept Fast atd.
Při provozu na 3 ověřovací období, tedy 15 let není investičně Multical ® 21 dražší, pokud bychom navíc srovnávali stejné „váhové“ kategorie, tedy kvalitnější mechaniku nebo objemový vdm, s komunikací, tak vychází naše řešení cenově velmi dobře. Navíc se sníží ztráty, tedy poměr mezi patním vdm (je vlastnictvím vodárenské společnosti) a součtem vodoměrů podružných. Je na zvážení, zda jsou tyto parametry ale tím zásadním pro Vaše SVJ. Máme instalace, kde se výměnou bytových vodoměrů (Multical 21)a zároveň i patního (objemový) snížil rozdíl z ca 35 % na necelá 3 %. Mohu Vám dát ev. kontakt, určitě Vám sdělí více podrobností.
Co se týká patního vodoměru, ten osazuje vodárenská. Museli byste se dohodnout s nimi, zda by Vám nainstalovali např. náš flow IQ 3100.

Naše instalace jsou převážně na vodárenských provozech, SVJ a BD poptávají poměrně hodně, ale až v poslední době.

zdroj

Portál SVJ.cz účto - voda


Vodoměry - Kamstrup     Kamstrup Multical 21 - ultrazvukový vodoměr s rozhraním Wireless M-Bus

Vodoměry - základní nabídka


Siemens vodoměry
http://w5.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/produkty_a_sluzby/ibt/mereni_a_regulace/mereni_tepla_a_prutoku/vodomery/pages/vodomery.aspx


Žádné komentáře: