29.11.16

BABIŠOVNÉ - Perniková Chaloupka

BABIŠOVNÉ - Perniková Chaloupka
Vážení zákazníci,
od 1. 12. 2016 (duplicitně nad rámec dosavadních povinností účetních, výkazových, kontrolních hlášení a daňových přiznání) nám přibyla další významná povinnost: on-line zasílat státu datovou zprávu o každé hotovostní transakci a bezhotovostní platbě kartou ve speciálním formátu XML, pak minimálně 2 vteřiny počkat na příjem potvrzení o přijetí této datové zprávy s unikátním kódem a následně vystavit účtenku (včetně doručeného unikátního kódu) tak, aby ji zákazník mohl převzít.

Díky tomu se dle zákona o EET každá účtenka stala způsobilou ke slosování v nově zaváděné účtenkové loterii EET, jak potvrdil generální ředitel Finanční správy Martin Janeček: „Jakmile ministerstvo rozhodne, že se nějaké účtenky slosují, pak předpokládám, že účtenková loterie proběhne.“ A tak to již není jenom nějaký paragon či papírek z registrační pokladny (pořízené nedávno pod legislativním tlakem dřívější vlády ČSSD), ale nově je to los s nadějí na výhru pro stávající i budoucí voliče ministra financí a velkopodnikajícího oligarchy Babiše (ANO, má se líp!), kterému systém navíc nabídne dokonalý on-line přehled o aktuálních hotovostních peněžních tocích všech podnikatelů v celé republice (kteréhokoli současného i budoucího konkurenta).

Náklady s touto mimořádně důležitou službou, jejíž význam dokládá s ní spojená sankce až 500 tisíc Kč, zákonodárci vládní koalice přenesli na podnikatele a na jejich zákazníky! Rozhodli jsme se proto plošně nezdražovat naše výrobky, zboží a služby, neboť pivo za EET nemůže(!), ale jako součást smluvních podmínek každého prodeje jsme doplnili za tuto nově poskytovanou službu „zaevidování do EET“ smluvní cenu ve výši 10,- Kč/účtenka (tato položka bude samozřejmě vyčíslena na slosovatelné účtence vč. DPH). Pokud ale vaše útrata bude vyšší než 99 Kč/účtenka, poskytneme vám jako poděkování za nákup akční slevu na službu EET, a tak zaevidování tržby zajistíme na naše náklady. Jedině tak se můžeme bránit účelovému rozdělování nákupu na velké množství slosovatelných účtenek.

Přejeme vám, vážení zákazníci a voliči, aby případné výhry z účtenkové loterie EET (kterou slíbil ministr Babiš a jejíž organizací je oficiálně pověřeno jím vedené Ministerstvo financí) vaše náklady spojené s pořízením slosovatelných účtenek systému EET nahradily. Pokud ne, můžete ve volbách změnit zákonodárce!
V případě zrušení EET přestaneme poskytovat službu „zaúčtování do EET“ a s ní spojené náklady ušetříte.

Děkujeme vám za nákup a za pochopení.Protože Perníková chaloupka poskytuje i hostinské služby charakteru rychlého občerstvení s WC a místy k sezení u stolů, je povinna podrobit se zákonu o EET, ačkoliv ho považuje za protiústavní a nesmyslný.zdroj: fb Perníková Chaloupka


www.facebook.com/www.pernikovachaloupka.cz


www.pernikova-chaloupka.czEET
Žádné komentáře: