19.01.16

Jheronimus Anthonissoen van Aken - Hieronym Bosch

Jheronimus Anthonissoen van Aken alias Hieronym Bosch
Většina jeho prací znázorňuje hříchy a morální úpadek lidstva


nejznámější díla:

Zahrada pozemských rozkoší,
Vůz sena
triptych Pokušení svatého Antonína

K nejznámějším Boschovým dílům patří

Loď bláznů,
Klanění tří králů,
Sedm smrtelných hříchů,
Nesení kříže ...


malíř, umění, umělec

Žádné komentáře: