28.02.17

Jak najít - Vysokoškolské kvalifikační práce

Jak najít - Vysokoškolské kvalifikační práce 


How To Find Dissertations and Theses


Najít bakalářské, diplomové, disertační, habilitační...  práce nemusí být někdy příliš jednoduché.
Asi nejvíce záleží zda se jedná o novější práce, případně na "zemi původu".


Theses - Národní registr závěrečných vysokoškolských prací ČR
Theses.cz
"Plné texty mohou být k dispozici všem, případně jen studentům a zaměstnancům dané školy nebo nikomu ..."
provozuje: Masarykova univerzita v Brně
Repozitář závěrečných prací - Univerzita Karlova
https://is.cuni.cz/webapps/zzp

knihovna.upol.cz
Seznam multioborových databází tzv. šedé literatury

OpenGrey je multioborová evropská databáze šedé literatury

Praktiky zveřejňování vysokoškolských prací v Evropě

Global ETD Search
Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)
Search the x,857,086 electronic theses and dissertations contained in the NDLTD archive

Open Access Theses and Dissertations: OATGermany - DissOnline   -   Deutsche Nationalbibliothek - Dissonline

United Kingdom  -  Ethos - Search over xxx,000 doctoral theses

Russia  -  Digitální knihovny ruských disertací

Slovensko  -  Centrální registr závěrečných a kvalifikačních prací


vyhledávač vědecké literatury - Scholar.Google.comZveřejňování vysokoškolských kvalifikačních pracítrocha inspirace kde hledat:Libraries Worldwide

Habilitační práce aneb jak ji neopsat sám od sebe | Ikaros


Studenti by se měli vzepřít diktátu doby a dělat především to, co jim připadá smysluplné, říká právník Michal Urban


Portál elektronických informačních zdrojů UPOBHÁJENÉ BAKALÁŘSKÉ, DIPLOMOVÉ, DISERTAČNÍ A HABILITAČNÍ PRÁCE

na téma pralesy

Dálkové studium > Názory studentůŽádné komentáře: