01.03.16

Sederová večeře - The Passover (Pesach) Seder

Sederová večeře

The Passover (Pesach) Seder


Passover - Pesach: History & Overview

Pesach, or Passover in English, is one of the best known Jewish holidays, as much for its connection to Jewish redemption and the figure of Moses as for its ties with Christian history (the Last Supper was apparently a Passover seder).Seder VISUAL GUIDE


Worthy is the Lamb
A Messianic Passover Haggadah


jewish infographics

passover

Passover Seder Plate
 

Preparing for the Seder Meal Checklist

The Seder Service in a Nutshell
A quick, one-page overview of the Passover Meal’s steps

Haroset: Mixing Tradition and Taste

The Purpose of the Seder


Homemade Passover Seder Plates


Seder - Explanation of SymbolsŽidovská obec Ostrava
chag hapesach – svátek překročení, souvisí s poslední z deseti egyptských ran ... První dva dny (v Izraeli první den) pořádáme slavností sederové večeře


wiki
Sederová večeře neboli Seder (hebrejsky: סדר , pořádek)


KOMPARACE SVÁTKU PESACH A VELIKONOC


Pesachová Hagada


S E D E R O V Á   V E Č E Ř E„ŽIDOVSKÉ TRADICE A ZVYKY V KOŠER KUCHYNI“


Jak upéct nekvašený chléb

Maces a zdravie + jednoduchý recept na macesDajenu - bylo by nám stačilo  Tuto litanickou modlitbu se modlí židé o svátku Pesah
Google Exodus
What if Moses had Facebook?Moravský bratr a apoštol amerických indiánů


O Davidu Zeisbergerovi, považovaném ve Spojených státech za významnou historickou osobnost, v našich zemích nejspíš mnoho lidí neví. Nebo se tak alespoň domnívají – ve skutečnosti zná severomoravského rodáka nejeden čtenář dobrodružné literatury, ovšem pod jiným jménem.

Právě jeho osoba byla předlohou pro misionáře Davida Gamota ze slavného Posledního Mohykána od klasika žánru J. F. Coopera. Navíc ho objevíme v dílku Duch pohraničí Zaneho Greye, nebo nověji v českém polodokumentárním filmu z roku 2014.   Zeisberger byl totiž proslulým misionářem Severní Ameriky poloviny 18. století z řad tzv. Moravských bratří. A neměl to právě jednoduché. Jeho šest desítek let trvající misijní činnost spadala do doby mnoha konfliktů – "sedmileté války", koloniálních anglo-francouzských potyček i americké války za nezávislost (1775 až 1782). Do bojů byly samozřejmě zataženy indiánské kmeny, u nichž misionáři působili...

http://zpravy.tiscali.cz/moravsky-bratr-a-apostol-americkych-indianu-292217

moravský bratři
Visual Theology


Torah Class

Passover Cartoons


Sukkah Resourcesvelikonoce

www.BibleServer.com

Žádné komentáře: