30.03.16

Kolik stojí zrychlená platba u FIO banky?

Kolik stojí zrychlená platba u FIO banky?


jiné banky jsou i 80x dražší viz níže

Fio
zrychlená platba v CZK ve prospěch účtu v České republice

Zrychlená platba lze uskutečnit do 12 hodinou,  připsána je příjemci ten samý den.
Prioritní platba  lze uskutečnit do 14 hodin,  připsána je příjemci co nejdříve nejpozději vždy ten samý den .

Kolik stojí zrychlená/expresní platba (převod) u FIO banky?


CENÍK FINANČNÍCH OPE RACÍ A SLUŽEB

Jednorázové odchozí platby 

a) platba ve prospěch účtu vedeného v rámci Finanční skupiny Fio zdarma
b) standardní platba v CZK ve prospěch účtu v České republice zdarma 
c) standardní platba v EUR ve prospěch účtu ve Slovenské republice zdarma
d) standardní Europlatba v EUR 20 Kč
e) zrychlená platba v CZK ve prospěch účtu v České republice 1,50 Kč
f) prioritní platba – dopolední v CZK ve prospěch účtu v České republice 50 Kč
g) prioritní platba – odpolední v CZK ve prospěch účtu v České republice 100 Kč
h) prioritní Europlatba v EUR 250 Kč

zdroj:
www.fio.cz/docs/cz/cenik_bankovni_sluzby.pdfInformace o obecných podmínkách pro provádění  převodů peněžních prostředků, typech podporovaných  plateb a lhůtách zúčtování

Standardní platbou v CZK ve prospěch účtu v České republice ( dle části III., bod 2b CENÍKU FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB ) se rozumí platba směrovaná přes z účtovací systém České národní banky (ČNB) CERTIS. Platba bude předána do zúčtovacího systému ČNB a připsána na účet banky příjemce nejpozději v bankovní pracovní den následující po dni účinnosti příkazu.

Zrychlenou platbou v CZK ve prospěch účtu v České re publice (dle části III., bod 2e CENÍKU FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB) se rozumí platba , která bude do zúčtovacího systému ČNB předána v den účinnosti příkazu a na účet banky příjemce bude připsána tentýž den.
Objem převodu nesmí přesáhnout 2.000.000 Kč.

Prioritní platbou v CZK ve prospěch účtu v České republice ( dle části III., body 2f a 2g CENÍKU FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB ) se rozumí platba, která bude do zúčtovacího systému ČNB odeslána do 12:30 nebo 14:30 (v závislosti na čase podání příkazu) dne účin nosti příkazu , a v krátké době bude připsána na účet banky příjemce, nejpozději však do konce dne účinnosti příkazu.
Objem platby nesmí přesáhnout 2.000.000 Kč.
Prioritní platbou je možné posílat peněžní prostředky pouze do bank, které přijímají platby typ u HD01

zdroj:
www.fio.cz/docs/cz/Informace_prevody.pdf


U FIO prioritní platba obvykle trvá cca 1 - 1,5 hodiny!Expensa
http://expensa.cz
VISA převodník - měn
www.visa.cz/osobni-karty/prevodnik-men

Kurzovní lístek Kurzy MasterCard
Kurzovní lístek Kurzy MasterCard, Kurzovní lístky bank


Aktuální kurzovní lístek měn
Kolik stojí běžná platba u jiné banky např. České spořitelnyU Spořitelny stojí experesní převod  125 Kč (převod podaný přes internetové bankovnictví)

to znamená, že spořitelna poskytuje stejnou službu 83x dráže než FioČS
1. Tuzemský platební styk v CZK
1.3.7.    Expresní platba předaná prostřednictvím přímeho bankovnictví    125,-
1.3.8.    Expresní platba předaná na přepážce banky                                200,-

Provedení zrychleného platebního příkazu  125,-
ČS - podrobnosti


Velké (obvykle zahraniční) banky těžce zneužívají svého postavení a z jejich klientů dělají stádo v...
+ od nich inkasují miliardy za poplatky

Spousta lidí nakupuje v akci a poznají jestli ten samý rohlík za 1,50 Kč je levnější než rohlík za 3 Kč
nebo dokonce za 125 Kč,
proč to nepoznají u své banky?FÍÍÍÍO je prostě nejlepší banka :-)


To že zahraniční banky vyvážejí získ do zahraničí je jiná kapitola


1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

TEST: Jak dlouho trvá převod peněz z banky do banky?

http://www.mesec.cz/clanky/test-rychlost-plateb-mezi-bankami-jak-dlouho-trva-prevod-penez/