01.12.13

kognitivní disonance

Kognitivní disonance
Špatnou, ale drahou hru dohrajete, zatímco na levnou se vykašlete

Kognitivní disonance: hnací motor sebeospravedlňování


1
Psychologické modely chovánía úspora energie v domácnosti

Jan Urban
Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze
Letní škola Katedry environmentálních studií a Katedry mezinárodních vztahů
a evropských studií)
V Ý H L E D Y Č E S K É E N E R G E T I K Y:
S O L Á R Y Č I CH L A D I C Í V Ě Ž N A O B Z O R U
FSS MU, 6. září 2013
 
2
Faktory spotřeby energie
Mikroúroveň – motivace
(teorie plánovaného chování)
(Ajzen, 1991; Fishbein a Ajzen 2010)
Makroúroveň (TEDIC faktory)
(Abrahamse et al., 2005)
● Technologický vývoj (např.
energeticky úsporné spotřebiče)
● Ekonomický růst (růst příjmu
domácností)
● Demografické faktory (stárnutí
populace, životní cyklus,
struktura domácnosti)
● Institucionální faktory (vládní
politiky)
● Kulturní trendy (emancipace,
mobilita žen, práce z domova)
 
3
Model motivace (teorie plánovaného chování)
 4
Účinnost nástrojů využívající
psychologické principy
● většina kampaní
– je ad hoc
– nevycházejí z teorie
– není rigorózně hodnocena jejich účinnost (viz např.
dotace)
● vycházím z metaanalýzy experimentálních studií
Osbaldiston et al. (2012)
– doplněno o další experimentální a observační studie
 
5
Typologie nástrojů
1) Nástroje usnadňující chování
2) Připomínky (promts)
3) Odůvodnění (justifications)
4) Návody (instructions)
5) Odměny
6) Sociální modelování
7) Manipulace sociální norem
8) Kognitivní disonance
9) Zpětná vazba
10) Závazek
11) Stanovování cílů

...Žádné komentáře: