01.03.17

Generace sněhových vloček - Snowflake Generation

Generace sněhových vloček - Snowflake GenerationAre these students for real with these "trigger warnings"?The Coddling of the American Mind

In the name of emotional well-being, college students are increasingly demanding protection from words and ideas they don’t like. Here’s why that’s disastrous for education—and mental health.

Generation Snowflake memes

Generace sněhových vloček


 Říká se jim posměšně generace sněhových vloček, to proto, že jsou čistí, zranitelní, křehcí. Collinsův slovník vyhlásil termín Snowflake Generation slovem roku 2016. S dovětkem, že „často hanlivě označuje studenty vysokých škol neschopné se vyrovnat s názorem, který zpochybňuje jejich vlastní. Což je na univerzitách, které druhdy sloužily jako fórum pro robustní debaty, poněkud smutné.“

zdroj
'I couldn't stop crying when Trump won' Generation Snowflake… hysterical cry babies or millennial activists society needs right now? We find outŽádné komentáře: