01.12.16

Doklad o koupi od nepodnikající osoby

Doklad o koupi od nepodnikající osobyPříležitostné příjmy vs. podnikání

Kdo může mít příležitostné příjmy

Odpověď je jednoduchá, kdokoliv. Příležitostné příjmy může mít jak zaměstnanec, tak OSVČ i osoba nezaměstnaná.
Příležitostné příjmy se řídí §10 (Ostatní příjmy) zákona o daních z příjmů, nikoli závislou činností nebo podnikáním.
Pozor! Základní podmínkou je, že musí jít o příležitostné výdělečné činnosti, tj. nesmí se opakovat či probíhat systematicky, to už by totiž spadaly pod definici podnikání!


Doklad o přijetí platby od nepodnikající osoby

Doklad o koupi od nepodnikající osoby

příjmový doklad - fyzická osobaPříjmy fyzických osob z jiného podnikání, nezávislého povolání a z autorských práv

příjmů z umělecké činnosti opět záleží na tom, jak jsou ...
Příjmy výkonných umělců a autorské honoráře od roku 2014 ...
Re: Může fyzická osoba vystavit fakturu?

může.
Může vystavit vcelku jakýkoliv doklad, třeba doklad o přijetí hotovosti, doklad - smlouvu o dílo, příjmový doklad, fakturu, doklad o úhradě, může se to jmenovat
"žádost o úhradu služeb/zboží" vypadat jako faktura.

Prostě může.

Ten doklad je platný, dojde-li k dodání zboží/služeb.
U osob nepodnikajících, obsahuje-li veškeré další identifikační údaje (nepodnikatelé nemají IČ).


Proč by nemohla? A proč může?
Žádná zákon to nezakazuje.
Zákony stanoví náležitosti dokladu týkající se daně z příjmu (a ty to za sdělení jiných identifikačních údajů splňuje)
a dokladů týkajících se DPH - ty neplátce jako daňové doklady vystavit nesmí.
Ale daňové ve smyslu DPH, tj. s náležitostmi dokladu pro DPH.
zdrojČasté chyby 7: Chybějící doklad o koupi od nepodnikající osoby

Občas se může stát, že nakoupíme nějaké zboží nebo služby od nepodnikající osoby.
Málokdy ovšem soukromá osoba vydává nějaké doklady o zaplacení částky nebo prodejní doklady. Je tedy na nás, jakým způsobem v daňové evidenci doložíme výdaj na koupi zboží nebo služeb od soukromé osoby.
Řešení takové situace je poměrně jednoduché, stačí při nákupu zboží sepsat mezi prodávajícím a kupujícím kupní smlouvu se všemi náležitostmi. V případě nákupu služeb pak můžeme sepsat smlouvu o dílo.
Dokladem o zaplacení částky pak bude při platbě v hotovosti námi vypsaný výdajový pokladní doklad, v případě platby převodem na účet výpis z bankovního účtu.Doklad od fyzické osobyJednoduchý příjmový pokladní doklad - vzor

Jednoduchý výdajový pokladní doklad - vzor

Kalkulátor vydajových paušálů od 2015
Výdajové paušály OSVČ 2015 a 2016

Řemeslné živnosti: 80 %
Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství: 80 %
Ostatní živnosti: 60 %
Svobodná povolání, příjmy z autorských práv, podnikání podle zvláštních předpisů: 40 %
Příjmy z pronájmu: 30 % 


Žádné komentáře: