24.12.16

Ateista věří že svět vznikl

Ateista věří, že svět vznikl Ateista věří, že svět vznikl sám od sebe, z ničeho a náhodou
(podobně takto vznikají např jednoduché automobily ;-)

tzv
věřící člověk nevěří tomu čemu věří Ateista
(tzn nevěří, že jednoduché automobily vznikají samy od sebe)

Věřící člověk věří, že za vznikem vesmíru, naší země ale i třeba sedmikrásky je Stvořitel
Stvořitel (Bůh) který má rád člověka
a
o kterém čte-me v Bibli (dopise inspirovaném Stvořitelem) že je možné s ním obnovit či navázat ne jen kontakt ale i vztah

Kdo ho s ním chce navázat ten ho naváže
Kdo ho s ním nechce navázat ten ho nenaváže
a
toto platí pro celý život tzn i pro věčnost :)


Tak jako za "stvořením" automobilu můžeme vidět stvořitele (konstruktéry ... ... ...)
Tak za stvořením kolem nás můžeme vidět Stvořitele

Mnoho lidí věři v "Něco nad námi" nebo v "Přírodu"
ale
proč věřit v auto a navazovat vztah s autem když ... ... ...
zdroj: NGAktualizace

Teorie jsou teoriemi, aby mohly být zpochybňovány.
Pokud teorie nesmí být zpochybňována, nejde o teorii, ale o dogma, ideologii.


Ateista (možná přesněji vědecký ateista), "ví, že nic neví". Jeho jediná jistota je, že jeho současné znalosti budou nevyhnutelně zpřesněny, změněny nebo zcela odmítnuty. Ergo, například jeho současná představa o vzniku života může být kdykoliv a jakkoliv změněna.  Vezměte si třeba dramatickou změnu stáří námi viditelného vesmíru. Od nějakých osmi miliard let až k současným 13,8 miliardy. A to jen za poslední desítky let.
Tajemné chladné místo naznačuje, že žijeme v multivesmíru

Celý vesmír pokrývá kosmické mikrovlnné pozadí, pozůstatek asi velkého třesku
...mikrovlnného pozadí je 2,73 stupně nad absolutní nulou,
tedy –270,43 ˚C, chladné místo je asi o 0,00015 stupně studenější...


We May Have Uncovered the First Ever Evidence of the Multiverse

“Cold Spot”

Is this evidence of a parallel universe? 'Cold Spot' in space suggests there are alternate worlds with their own versions of reality 

Milky Way's Structure Mapped in Unprecedented Detail
Pozorována nejvzdálenější galaxieSpitzer Zoomable Images

Milky Way's Structure Mapped in Unprecedented DetailThe results so far - 300

How far is a light-year?


Wiki

1 light-year  9460730472580800 metres (exactly)

It is approximately 9 
trillion kilometres or 6 trillion miles

8,3 minutes to travel the 93 million miles (150 million kilometers)


Žalm 10

Věřím v Boha . . . Stvořitele nebe i země. . .Cold-Spot-space-prove-multiverse-theory
space
vesmír
mléčná dráha
milky way
light years


1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Best 5 Astronomy App For Android

https://www.youtube.com/watch?v=Ixy--GkPUmo