04.08.16

Jak (ne)vyrobit bombu

Jak (ne)vyrobit bombu
Jak (ne)vyrobit bombu

Podle několika článků (seznam na konci) je výroba TATP poměrně komplikovaný úkon vyžadující dobře vybavenou laboratoř s digestorem a s chladícím zařízením. Mohli byste si to vyrobit v domácí laboratoři a vzít si hotovou nálož do zavazadla, riskovali byste ale, že vyletíte do vzduchu cestou na letiště. Navíc byste museli TATP udržovat pod teplotou 10°C, nejspíše v chladicím boxu, což by jistě vzbudilo pozornost při odbavování kontrole zavazadel.

V podstatě jde o to smíchat dohromady peroxid vodíku, aceton a kyselinu sírovou. Vypadá to jednoduše, ale není. Všechny komponenty musí být koncentrované. Tříprocentní peroxid vodíku prodávaný v lékárnách stačí tak akorát na desinfekci, ale k výrobě TATP potřebujete koncentraci podstatně vyšší. Některé odbarvovače mají až 22%, nepodařilo se mi zjistit, zda by to stačilo. Předpokládejme, že ano. Pokud ne, koncentrovaný peroxid se prý dá vyrobit vařením ředěného peroxidu.

Aceton a peroxid si můžete smíchat ještě doma. Přelijete si to do láhve s nenápadným nápisem a pamatujte, že obsah musíte udržovat studený. Do druhé láhve si nalijete koncentrovanou sírovku. Pamatujte, že musíte použít skleněnou láhev se zabroušenou zátkou. Kdybyste nalili 96% kyselinu sírovou do plástové láhve od coca coly, udělalo by to jen pšššš. A měli byste ji (tu kyselinu) na stole, na zemi a všude kolem. Předpokládám, že budete potřebovat tak litr až litr a půl kyseliny a dva až tři litry směsi acetonu s peroxidem. A není vyloučeno, že i acetono-peroxidovou směs bude nutno mít ve skleněné láhvi - nutno vyzkoušet. Nezapomeňte přibalit větší kádinku, teploměr, skleněnou tyčinku na míchání a lékařské kapátko. Dále budete asi potřebovat filtrační zařízení se sadou filtračních papíru. Ponechávám na vašem důvtipu, jak vysvětlíte, že si právě tohle nutně potřebujete vzít s sebou do letadla. Dále si nezapomeňte přibalit chladící želatinové balíčky, jaké se používají k udržování nápojů chladnými...

pokračování

zvedavec
www.zvedavec.org/vezkratce/13408/
3 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH VÝBUŠNIN

http://www.survivor.cz/prehled-zakladnich-vybusnin/

http://uranit.wz.cz/view.php?page=chemiez
Sponzorované odkazy


Zábavná chemie - pokusy

Ohňostroj s ledem Samovznícení dřevených pilin Modrozlatá reakce
Chem. rovnováha v minerální vodě Kvetoucí zahrada Faraónovi hadi
Samozápalné směsi Modrá baňka Duha z rajčatové šťávy
Sopka na stole Korálky v kádince Mořské korálky
Leméryho sopka Blesky pod vodou Oxidace hliníku
Woodův kov Kovový chameleón Skleníkový efekt
Oscilační reakce Mn2+ iontů Barvy semaforu Blikající modré světlo
Hořlavý gel Stabilní radikály Hoření dřevěn. uhlí pod kapalinou
Pyroforické železo Rtuťové srdce Chemické hodiny
Termokolory Síra, uhlí, sanitr
Ohňostroj s ledem

Chemikálie: zinkový prášek, dusičnan amonný, chlorid amonný, dusičnan barnatý, kostky ledu.

Postup: na porcelánové misce se smíchá 4 g Zn prášku, 4 g dusičnanu amonného, 1 g chloridu amonného a 0,5 g dusičnanu barnatého, po přidání kostky ledu začíná probíhat exotermická reakce se záblesky ohně. Dusičnan barnatý barví tento oheň do zelena.

Samovznícení dřevěných pilin

Chemikálie: dřevené piliny, peroxid sodný, sodovka.

Postup: do kádinky se nasypou dřevené piliny a posypou se peroxidem sodným. Tato směs se poleje sodovkou. Okamžitě se začíná rozkládat peroxid sodný a dochází k zapálení dřevěných pilin.

Na2O2 + 2H2O --> 2NaOH + H2O2
2H2O2 --> 2H2O + O2
2Na2O2 + 2CO2--> 2Na2CO3 + O2
Modrozlatá reakce

Chemikálie: vínan sodnodraselný, peroxid vodíku, síran mědnatý.

Postup: připraví se roztoky 17 g vínanu v 60 ml vody a 40 ml 3% peroxidu vodíku. Tyto roztoky se spojí a zahřejí na 50 °C a přidá se 1 ml 1M roztoku síranu mědnatého. Okamžitě dojde k zbarvení roztoku na žluto a z roztoku unikají bublinky jako ze sodovky. Při 20-30 °C se roztok zabarvuje velmi pomalu.

Chemická rovnováha v minerální vodě

Chemikálie: bromkresolová zeleň BKZ, sodovka, voda z vodovodu, ethanol

Postup: BKZ se rozpustí v ethanolu na 0,1 % roztok. Ve vodovodní vodě je zbarvení modré, v destilované zlaté. Sodovka se nalije do polyethylenové lahve a nechá zmrznout. Po přilití indikátoru k ledu se při zahřívání a roztátí ledu mění zabarvení od zlaté přes zelenou na modrou. Při zpětném ochlazení se zabarvení nezmění na zelenou.

Kvetoucí zahrada

Pomůcky: kádinka, skleněná tyčinka, pinzeta, lžička

Chemikálie: vodní sklo (vodný roztok Na2SiO3), síran měďnatý pentahydrát, síran železnatý heptahydrát, síran nikelnatý pentahydrát, síran kobaltnatý heptahydrát, síran hořečnatý heptahydrát, síran železitý nebo jiné rozpustné soli kovů

Postup: do kádinky nebo lépe do skleněné nádoby (malé akvárium) nalijeme roztok vodního skla a zředíme v poměru 1:1. Pak do nádoby vhodíme na různá místa několik krystalků výše uvedených solí. Krystalky představují semena, z nichž zakrátko začnou vyrůstat nádherné květy různých barev.

Na2SiO3 + MeSO4 --> MeSiO3+ Na2SO4
Veškerá krása není nic jiného než výsledek podvojné reakce mezi vodním sklem a sírany kovů. Krystaly rozpustných solí se postupně rozpouští a podvojnou reakcí vznikají nerozpustné křemičitany.

Faraónovi hadi

Faraónovi hadi I - uhličitan sodný + cukr

Pomůcky: porcelánová miska, špejle, pipeta

Chemikálie: popel, etanol C2H5OH, cukr, uhličitan sodný

Postup: do misky nasypeme popel z cigaret (zvlhčíme lihem), uprostřed uděláme důlek a do něj nasypeme směs tvořenou z 10 g práškového cukru a 1 g dílu uhličitanu sodného Směs znovu zvlhčíme lihem.Takto připravenou hmotu zapálíme špejlí a pipetou doléváme líh. Z misky začnou vylézat faraónovi hadi.

Popel slouží v tomto případě jako katalyzátor. Pozor při dolévání etanolu, hrozí nebezpečí popálení

Jiné možnosti směsi:

5 g cukru, 3 g K2Cr2O7 a 1 g KNO3
3 g NH4NO3, 3 g cukru a 1 g Mg (prach)
6 g NH4NO3, 3 g K2Cr2O7 a 5 g cukru (navršit na hromádku nebo vytvořit těsto s peruánským balzámem)


Anonymní řekl(a)...

Faraónovi hadi II - dichroman draselný, dusičnan draselný a cukr

Pomůcky: třecí miska, alobal, azbestová síťka, trojnožka, kahan, lodička

Chemikálie: dichroman draselný, dusičnan draselný, cukr

Postup: do třecí misky nasypeme 2 g dichromanu draselného, 1 g dusičnanu draselného a 3 g cukru. Vše dokonale rozetřeme a promísíme tak, aby směs měla celkově žlutou barvu. Takto připravenou směs zabalíme do alobalu. Konec válečku na jednom konci uzavřeme a otevřený konec zapálíme kahanem. Pokus provádíme na azbestové síťce. Při hoření z válečku vylézá dlouhý faraónův had. Vznikající kyslík umožňuje přeměnu cukru na karamel, který vytváří směs s oxidem chromitým a chromanem. Směs má větší objem než původní připravená směs a tlakem je formována v uzavřeném prostoru do bizarních tvarů. Váleček musí být pevně uzavřen a zabalen. Je vhodné váleček převázat provázkem nebo gumičkou.

4K2Cr2O7 --> 4K2CrO4 + 2Cr2O3 + 3O2 2KNO3 -->2KNO2 + O2
Faraónovi hadi III - rhodanid rtuťnatý

Pomůcky: hodinové sklo, trojnožka, azbestová síťka, kahan

Chemikálie: thiokyanatan rtuťnatý

Postup: na hodinové sklíčko nasypeme asi 0,5 g thiokyanatanu rtuťnatého a zahříváme. Tepelným rozkladem vznikají z původního bílého prášku žlutí faraónovi hadi. Látka zvětšuje svůj objem, mění barvu a pohybuje se.

Thiokyanatan rtuťnatý se rozkládá a vzniká směs sulfidu rtuťnatého, oxidu rtuťnatého a oxidu rtuťného.

4Hg(SCN)2 + 20O2 --> HgS + HgO + Hg2O + 8CO2 + 8NO + 7SO2
Faraónuv had vzniká rozkladem thiokyanatanu rtuťnatého, vznikající oxidy dusíku a síry směs nakypí Faraónuv had vzniká rozkladem thiokyanatanu rtuťnatého vznikající oxidy dusíku a síry směs nakypí
Thiokyanatan rtuťnatý je možno připravit reakcí roztoků dusičnanu rtuťnatého (34,3 g ve 100 ml vody) s roztokem thiokyanatanu amonného (7,6g ve 100 ml vody). Vznikne bílá sraženina thiokyanatanu rtuťnatého, kterou odfiltrujeme a vysušíme mezi filtračními papíry a dosušíme volně na vzduchu.

Faraónovi hadi IV - monohydrogenuhličitan sodný a cukr

Vezmeme zhruba tři kostky podpalovače HEXA a nahrubo nadrtíme (v pytlíku rozbijem třeba válečkem na nudle).
V třecí misce smísíme / utřeme (zejména nutné v případě použití cukru krystal) směs cukru a jedlé sody v poměru zhruba 7:1. Směs nemusí mít zrovna jemnost pudru, ale rozumná jemnost je potřeba.
Z hexaminu vytvoříme hromádku (v mém případě na víčku od zavináčů) a do ní uděláme důlek. Do důlku vpravíme směs cukr + NaHCO3 v množství cca jedné čajové nebo dvou kávových lžiček.
Zapálíme a kocháme se.
Ekologický had
Faraónova kytka by BoboAUG

Slož z knihy Straka - Kouzelné pokusy z chemie (1997) (viz FTP)
6g dichromanu amonného, 3g dusičnanu draselného, 9g Cukru

Bohužel směs umačkaná v alobalové dutince hořela velmi nerovnoměrně a zhasínala, směs volně nasypaná v alobalové dutince měla podobný problém, ale vydržela hořet déle. Proto sem se vrhnul na poslední možnou variantu a to směs volně na hromádce. Vzniklo něco co hada moc nepřipomíná .. je to spíš faraónova kytka.

Anonymní řekl(a)...

Faraónova kytka
THX BoboAUG

Samozápalné směsi

Směs I

Pomůcky: lihový kahan, tyčinka, miska porcelánová, kádinka, lodička

Chemikálie: manganistan draselný, koncentrovaná kyselina sírová

Postup: asi čtvrt malé lodičky jemně rozetřeného manganistanu draselného přelijeme malým množstvím kyseliny sírové, aby vznikla hustá kaše. Tyčinkou naneseme částečky kaše na knot lihového kahanu, který se vznítí.

2KMnO4 + H2SO4 --> Mn2O7 + K2SO4 + H2O 2Mn2O7 --> 4MnO2 + 14O
Směs II

Pomůcky: třecí miska, azbestová síťka, pipeta

Chemikálie: práškový zinek, dusičnan amonný, chlorid amonný

Postup: 4 g práškového zinku opatrně smícháme s dobře vysušenými a rozetřenými 4 g dusičnanu amonného a 1 g chloridu amonného. Kapkou vody uvedeme do pohybu reakci - pozor na prudké vzplanutí směsi (pracujeme na nehořlavé podložce.)

Jedná se o katalyzovanou reakci, při které se rozkládá dusičnan amonný, uvolňuje se teplo a práškový zinek shoří.

Chemikálie sušíme při teplotě 120°C a směs důkladně zhomogenizujeme. Větší množství vody reakci zastaví.


Směs III

Pomůcky: třecí miska, špejle, pipeta

Chemikálie: chlorečnan draselný, cukr, koncentrovaná kyselina sírová

Postup: směs 1 g práškového chlorečnanu draselného a 1 g cukru vzplane prudkým plamenem, přikápneme-li na ni koncentrovanou kyselinu sírovou. Provádíme v třecí misce. Chlorečnan se rozkládá na chlorid a uvolňuje kyslík, který reaguje s uhlíkem v cukru.

2KClO3 --> 2KCl + 3O2
Chlorečnannový bengálský oheň 1 Chlorečnannový bengálský oheň 2 Chlorečnannový bengálský oheň 3
Směs IV

Pomůcky: třecí miska, azbestová síťka, pipeta, kádinka

Chemikálie: jód, práškový hliník

Postup: ve třecí misce rozetřeme 2 g práškového hliníku předem vysušeného při 120°C se 3 g jódu. Ke směsi na azbestové síťce kápneme několik kapek vody. Směs se za okamžik vznítí a prudce hoří.

Vzniklým reakčním teplem část jódu ve formě par uniká do ovzduší.

3I2 + 2Al --> 2AlI3
Tření jódu s hliníkem provádíme v úplně suché třecí misce - přikapáváme pouze 2 - 3 kapky vody! Práškový hliník lze nahradit stříbřenkou. Jedná se o katalyzovanou reakci - katalyzátorem je H2O. Místo hliníku lze také použít hořčík nebo zinek

Směs V

Chemikálie: manganistan draselný, glycerin

Postup: špetku rozetřeného manganistanu nasypeme na podložku a přidáme několik kapek glycerinu

Asi nejznámější a také nejjednodušší směs. Po přidání glycerinu nastává indukční čas 20-50 sekund(nejčastěji kolem 30s).Směs začne hořet za vývoje většího množství dýmu. Lepší efekt než samotné smíchání látek je zabalit Manganistan do toaletního papíru a vytvořit tak kuličku průměru 3-8mm. Na nehořlavou podložku(několik vrstev alobalu…)kápneme několik kapek glycerinu a vytvořenou kuličku s manganistanem do něj vložíme… Velmi imponujícího efektu lze dosáhnout kombinací manganistanu se střelnou bavlnou nebo směsí FLASH No. 9


Směs VI

Chemikálie: peroxid vodíku v tabletách (tuhý peroxid), dithioničitan sodný (v odbarvovači DUHA)

Postup: na kousek alobalu položíme 2 tablety tuhého peroxidu vodíku a zasypeme je zhruba dvounásobným objemovým množstvím Dithioničitanu sodného. Zabalíme do 3 vrstev alobalu a pevně umačkáme do kulovitého tvaru.

Směs se musí v alobalu pevně umačkat. Silnějším nárazem o zem se směs zapálí a začne hustě bíle dýmit. Do vytvořené koule lze také vyvrtat 3 otvory v místě uložení peroxidu a hodit ji do vody.Po chvílí se směs zapálí a začne dýmit.