22.08.16

Pojištění bankovních vkladů

Pojištění bankovních vkladůPojištění vkladů do 100 000 EUR

garanční systém
Pojištění bankovních vkladů

ZÁJEM O INVESTICE DO PODÍLOVÝCH FONDŮ STÁLE ROSTE. POJIŠTĚNÍ VKLADŮ ALE INVESTORY NECHRÁNÍ


GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU UZAVŘEL NOVOU RÁMCOVOU SMLOUVU S BANKOU, KTERÁ BUDE ZAJIŠŤOVAT VÝPLATY NÁHRAD VKLADŮ PO DOBU DALŠÍCH 4 LET

CO JE POJIŠTĚNO?

Pojištěny jsou vklady jak občanů (fyzických osob), tak firem (právnických osob), vedené v bankách, stavebních spořitelnách nebo družstevních záložnách v české nebo cizí měně, včetně úroků. Vklady územních samosprávných celků jsou pojištěny pouze v případě splnění zákonných podmínek.

Žádné komentáře: