01.09.16

Malthusova populační teorie

Malthusova populační teorieje překonaná a defakto nebezpečná
Malthusova populační teorie

konzum je samozřejmě dá se říci zběsilý

ale

Meze růstu (Limits to Growth) jsou také z tohoto úhlu pohledu zběsilé

a co na to Římský klub


populační teorie říkala, …
Německo/Míra porodnosti

German 1.38 births per woman (2012)


malthusiánství

Žádné komentáře: