13.09.16

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda?   Jakou cenu má pitná voda? 
Jakou cenu má pitná voda?
Struktura jednotlivých nákladů na výrobu, odvádění a čištění odpadních vod


Příručka. Inženýrských sítí - ptáček


Struktura jednotlivých nákladů na výrobu a dodávku pitné vody ( údaje za  rok 2014)Struktura jednotlivých nákladů na výrobu , odvádění a čištění odpadních vod (rok 2014)
Seznam přehrad a nádrží v České republice
List of dams and reservoirs in Czech Republic
UŽÍVÁNÍ VOD A DOPADY LIDSKÉ ČINNOSTI NA STAV VOD


Možnosti zmírnění dopadů změny klimatu využitím území chráněných pro akumulaci povrchových vod


Současný stav čištění odpadních vod a zpracování kalů v ČR Karel Hartig.
SWECO Hydroprojekt a. s., Táborská 31, Praha 4


ENERGETICKÁ BILANCE MĚSTSKÝCH  ČISTÍREN  ODPADNÍCH VOD
Území chráněná pro akumulaci povrchových vod


Největší přehrady České republiky (podle rozlohy) (Petr Daubner)

http://prehrady.cz


Žádné komentáře: