31.08.15

Vážné nebezpečí ve vodě - bakterie Legionella

Vážné nebezpečí ve vodě - bakterie LegionellaDezinfekce pitné vody


Vodohospodářský ekologický servis


Jak si postavit studnu s kvalitní vodou


Legionella a prostředí

Legionella, jako každá bakterie, potřebuje určité podmínky. Zásadní je teplota vody. Ideální rozmezí teplot pro legionellu je 20-45°C (33-42°C). Při vyšších teplotách než cca 72°C legionella nepřežívá. Pokud je teplota vody nižší než 20°C, bakterie se prakticky nerozmnožuje, ale může se ponořit do „spánku“ ve kterém přetrvá tak dlouho, než je teplota voda opět vyšší. Rozmnožovací perioda bakterie je 4 hodiny. Za čtyři hodiny se rozdělí na dvě nové bakterie.

K nákaze touto bakterií dochází téměř výhradně vdechnutím do plic, člověka nebo velmi zřídka požitím vysoce kontaminované vody. Za onemocnění je tedy zodpovědná bakterie, která žije ve vodním prostředí. Největší riziko nákazy vdechnutím hrozí v uzavřených sprchových koutech, koupelnách, bazénech, uměle zavlažovaných sklenících, v blízkosti průmyslových chladicích věží a podobně.

zdroj: legionella.cz

Prevence Legionelly

Pro zdravého člověka nepředstavuje Legionella velké riziko. Problém může nastat v případě oslabení imunitního systému, nebo pokud je člověk vystaven extrémnímu množství bakterií. Prevence spočívá v udržení imunitního systému v dobrém stavu a vyhýbání se rizikovému chování, například...Legionella v pitné voděLegionelóza

K nákaze dochází především inhalací kontaminovaného aerosolu...

Prevence
Technické revize rozvodů, membránoví filtry, přechlorování vody, přehřát na 70°C  po dobu 5 minut ...
V osmi přerovských domech se vyskytla nebezpečná legionella

Co je legionella

Legionella je bakterie, která je původcem nebezpečné formy zápalu plic, takzvané „legionářské nemoci." Bakterie legionella se pozorně studuje od roku 1976, kdy na kongresu pro válečné veterány – legionáře ve Philadelphii došlo vinou špatně udržované klimatizace k hromadné nákaze touto bakterií. Průběh onemocnění byl tak silný, že 36 účastníků tohoto kongresu zemřelo

Výskyt bakterie
Legionella pro svůj růst vyžaduje teplotu vody v rozmezích 20 – 45°C. Jestliže je teplota vody vyšší, legionella hyne, jestliže je nižší, nemnoží se, ale může usnout a probudit se v momentě, kdy teplota vody zase stoupne. Dále má ráda dostatek živin a zejména přítomnost určitých kovů jako železo, měď a zinek. Proto se jí tak dobře daří právě v klimatizačních zařízeních a vodovodním potrubí.

Nejčastěji dýcháním vzduchu, který obsahuje legionelly v drobných kapkách vody. Při vypití vody z kohoutku či při sprchování kontaminovanou vodou a průnikem legionelly z vody do nosohltanu a odtud do dýchacích cest.

Všude, kde se tvoří drobné kapky vody, které mohou obsahovat legionelly, tedy především sprchy, bazénky se vzduchovými a vodními tryskami, fontány, zvlhčovače. inhalátory a podobná zařízení. V menší míře též kohoutky umývadel a dřezů (zvláště s perlátory), vany s tekoucí vodou, splachování vody na toaletách. Projevy nemoci

Legionářská nemoc se projevuje zejména příznaky zápalu plic virového typu. To znamená suchý a dráždivý kašel, bolest na hrudi, spíše lehce zvýšená teplota, bolesti hlavy. U některých nemocných je stav těžší a může dojít i ke zvracení, zmatenosti a nechutenství. Jako komplikace nemoci může dojít k selhání orgánů – ledvin a jater. Tento stav již může být smrtelný.

Významnou roli hraje stav imunitního systému – proto jsou ohroženi lidé vyššího věku, jejichž imunitní systém je slabší, lidé trpící nějakým chronickým onemocněním, které jejich imunitní systém vyčerpává, a ti, jejichž imunita je třeba i léčebně oslabována, jak je tomu v případě po transplantaci orgánů. Dalším rizikovým faktorem je kouření...
Zdroj


LEGIONELA (Legionella pneumophila) v teplé a chladící vodě z pohledu její rychlé eliminace a řádné prevence
i malé kapky vody dokážou velké divy! e-dezinfekce.czHygiena vnitřních vodovodů - aktuální téma nejen pro zdravotní techniku 
více

Mikrobiální závadnost studniční vody a dezinfekce - krajská hygienická stanice
osetreni-vody.cz - úpravny vodySanosil


Úprava vody v rodinných domech a chalupách


Úprava vody z vlastních zdrojů


WaleonSavo Original přípravek na dezinfikaci vody a povrchů 5 kg
Hygiena biofilmu

Bakteriologické zabezpečení domácí úpravny vody


voda1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Tanzanii sužuje epidemie cholery, od konce srpna zemřelo 150 lidí


http://www.denik.cz/ze_sveta/tanzanii-suzuje-epidemie-cholery-od-konce-srpna-zemrelo-150-lidi-20151127.html