31.08.15

Jak vyprávět příběh?

Jak vyprávět příběh?

Jak napsat příběh?
Jak sepsat příběh?
Jak postavit příběh?
Jak namalovat příběh?

první část anglicky:

Dramatica
The Next Chapter in Story Development

1 - Dramatica and the Creative Writer

2 - Dramatica vs. Michael Hauge

3 - Characters

4 - Theme

5 - Plot     Plot vs. Storyweaving

6 - Genre   Building Genres Previously


The Art of Storytelling

7 - The Art of Storytelling

8 - Storyforming

9 - Storyencoding

10 - Storyweaving

11 - Story Reception


Toolkit

Analysis 
A collection of 306 films, plays and novels seen through the eyes of Dramatica.

How and Why Dramatica is Different from Six Other Story Paradigms

DRAMATICA
Table of Story Elements

www.HelpingWritersBecomeAuthors.com

The Secrets of Story Structure (Complete Series)


níže je vložený google překlad  8. kapitoly - Storyforming:

8 ½ Character Archetypes You Should Be Writing


1. Protagonist / Hlavní postava

Ten nepotřebuje tolik vysvětlení. Váš Protagonist je nejdůležitější osobou ve vašem příběhu. Příběh mu patří. Ona je:

    Hlavním hercem / aktérem
    Osoba nejvíce závisí podstatně na antagonisty.
    Osoba, jejíž reakce a akce řídit většinu zápletky / děje.
    Osoba, se kterou čtenáři budou identifikovat nejsilněji.
    Osoba, jejíž vnitřní cesta, jak ovlivněna vnějším konfliktem, bude nejzřejmější projev téma vašeho příběhu.

Příklady

Ebenezer Scrooge v A Christmas Carol, Blesk McQueen v autech, Bruce Wayne Batman začíná, Mattie Ross True Grit

2. antagonista / rival / protivník /

Ten je také docela jasný.
Antagonista bude pravděpodobně postava v jeho vlastní pravý, nebo může být antagonistický síly (např počasí). Smyslem jeho existence, v jakékoli projevy, je, že je:

    Hlavní překážkou vaší postavy dosažení svého hlavního cíle zápletky.
    Přímo na rozdíl od vašeho protagonisty (spíše než mimochodem).
    Osoba, která sdílí důležité podobnosti, ať už dobré nebo špatné, s protagonistou, s cílem vyzdvihnout a prosadit? oblasti růstu protagonisty.

Příklady

Joker v The Dark Knight, prezident Sníh v The Hunger Games, Tai Lung v Kung-Fu Panda, starý muž v Potter Je to báječný život

3. Sidekick / vedlejší role/"kopie"

Sidekicks (nebo, jak je Hauge nazývá, "odrazy") přijít v mnoha různých formách, vše od nejlepšího přítele nebo spolupachatel zaměstnance nebo člena rodiny. Co je důležité, je to, že Sidekick je:

    Věrni a podporuje protagonisty.
    V souladu s cíli protagonisty.
    Někdo, kdo se liší od protagonisty v důležitých ohledech, ať už dobré nebo špatné, aby upozornil na oblasti růstu protagonisty.

Příklady

Mater v autech, Barney Fife The Andy Griffith Show, Burt COP Je to báječný život, Nadine Groot v Red River

4. Skeptic

Tady je místo, kde Dramatica je párování postav začíná být zajímavé. Podle tohoto modelu, každá postava má svůj opak, který umožňuje autorovi čerpat důležité kontrasty a sondovat hloubku jeho tématu. Stejně jako antagonista je opakem hlavního hrdiny, skeptik je opakem Sidekick. On je:

    Skeptický (ne, opravdu).
    Někdo, kdo pochybuje, všechno, zvláště volby protagonisty.
    Někdo, kdo je většinou na protagonistově "straně", ale kdo je pesimistický o volbách protagonisty, spíše než optimistický.
    Hlas opatrnosti (někdy protagonisty výhodou), s větší pravděpodobností poskytnout důvody, proč se něco nebude fungovat, než proč to bude fungovat.

Příklady

Sarge v autech, LaBoeuf True Grit, Estella v Great Expectations Hub McCann v Secondhand Lions

5. Guardian

Také populárně známý jako Mentor, Guardian (ochránce/opatrovník) je klasický archetyp (myslím, Obi-Wan, Morpheus, a tři duchové v A Christmas Carol). On je často zobrazil jako šedá-vousatý starý muž, ale může mít mnoho podob, vše, co od dítěte (Piggy v Pán much) na zvíře (myslím Pooka v animovaném filmu Anastasia) na zdánlivou blázna (Clarence v Je to báječný život). On je:

    Učitel nebo pomocník.
    Někdo, kdo střeží protagonisty během svého pátrání.
    Někdo, kdo vede (nebo někdy jen pokusí vést) protagonista po správné cestě.
    Morální standard, proti kterému Protagonista (a antagonista), se měří.
    Někdo, kdo střídavě podporuje nebo oponuje protagonistovi myšlenky, v závislosti na protagonisty posunu ve sbližování s morálním standardem příběhu.

Příklady

Alfred Pennyworth Batman začíná, Shifu v Kung Fu Panda, Garth McCann v Secondhand Lions, Col. Ramsey v The Great Escape

6. Contagonist

To je termín jedinečné Dramatica je seznam archetypů. Podle definice Melanie Phillipsová a Chris Huntley, na Contagonist "brání a klame protagonista, lákavé to [sic], aby se špatný kurz nebo přístup." The Contagonist je:

    Kontrastoval s Guardian, protože on, vědomě či nevědomě, snaží se nakonec bránit, spíše než pomáhat protagonista.
    Odlišné od antagonisty, protože není přímo v rozporu s cíli zápletky protagonisty.
    Někdo, kdo může být na straně hlavního hrdiny při celkovém konfliktu, ale kdo se dostane do protagonista do cesty a způsobuje ho, aby zvážila odstoupení od boje proti antagonisty nebo při špatnou cestu k dosažení svého konečného cíle.

Příklady

Doc Hudson v autech, Col. Phillips v Captain America: První Avenger, Blanche Ingram v Jane Eyre, Jack Favell v Rebecca

7. Důvod

Stejně jako jeho název napovídá, důvodem znak je přítomen v příběhu poskytnout hlas logiky. On je:

    Někdo, kdo je zásadně logické.
    Někdo, kdo dělá rozhodnutí na základě logiky, ne emoce.
    Někdo, kdo jedná v logických způsoby nezávislé na protagonisty.
    Někdo, jehož logika ovlivňuje volbu protagonisty, pro lepší nebo horší.

Příklady

C-3PO ve Star Wars, Hamm v Toy Story, Inspector Gordon v Batman začíná, Herodes v Claudius Boha

8. Emotion

Pokud jste uhodl, že Emotion postava je do značné míry opakem toho důvodu, charakter, pak je to zlatá hvězda pro vás. Emoce znak:

    Někdo, kdo je zásadně emocionální.
    Někdo, kdo dělá rozhodnutí na základě emocí, ne logika.
    Někdo, kdo může být negativně emocionální (např, rozzlobený) nebo pozitivně emocionální (např soucitný) -or obojí.
    Někdo, kdo jedná v citových způsoby nezávislé na protagonisty.
    Někdo, jehož emoce ovlivňuje volbu protagonisty, pro lepší nebo horší.

Příklady

Pan Ping v Kung Fu Panda, Cathy v Wuthering Heights, Amelia Sedley v Vanity Fair, Melanie v Uplynulý s větrem

8 ½. Milostný zájem


Nakonec jsme dospěli k archetypální sešití není výslovně uvedeno v prezentaci Dramatica je. Milostný zájem bude nalezen v převážné většině příběhů a není uveden v seznamu Dramatica je prostě proto, že to bude téměř vždy vejde do jedné z ostatních archetypů stejně. Nicméně zájem lásky stojí za zmínku, nezávisle na ostatních archetypů oba protože jeho výtečnosti v beletrii a kvůli několika důležitých rozdílů unikátních do role. Tento znak je:

    Někdo s kým Protagonist zamiluje, a kteří pravděpodobně zamiluje zpět.
    Často katalyzátor buď protagonista je vnitřní nebo vnější cesta-nebo obojí.
    Někdo, kdo střídavě podporuje protagonista a odolává ho, podle toho, které je nutné podniknout kroky, aby se zasadila protagonista dopředu ve svém osobním růstu.

Příklady

Slečna Sally v autech, Rachel Dawes v Batman začíná, Rhett Butler v Uplynulý s Wind, pan Rochester v Jane Eyre
Míchání a odpovídající znakové archetypy


Takže tady to máte! Osm důležité charakterové archetypy, které může pohánět svůj příběh, a pomůže vytvořit nejvíce naplňující spiknutí a téma je to možné.

Ale počkat! Je toho víc!

Udělejme celý tento nápad ještě jednodušší. Jako Christopher Vogler vloží jej do spisovatele cesty:

     ... Jiný způsob pohledu na archetypů [je] je vidět ne jako rigidní charakterové role, ale jako funkce dočasně prováděné charaktery dosáhnout určité účinky v příběhu.

Jinými slovy, zatímco můžete skončit s osmi unikátními znaky, můžete také rozhodnout, můžete kombinovat své archetypy. Your Love Zájem může být také skeptik. Váš Contagonist může být vaše Důvod postava. Váš Sidekick může být také váš Emotion postava. Důležité je, není, že každý příběh představuje jedinečný charakter pro každého z těchto archetypů. Spíše je důležité je, že váš příběh zahrnuje jak mnoho z těchto postav aspektů, jako je to možné, takže si můžete přinést plnohodnotné hloubku a rezonanci k oběma váš plot a vaše téma.
Řekněte mi svůj názor: Můžete určit všechny z těchto postav archetypů ve vaší práci-v-pokrok?

zdroj + překlad google

Dramaticapedia
---

8 ½ Character Archetypes You Should Be WritingHere’s the thing about character archetypes: everybody’s got his own take. Do you run with Joseph Campbell’s gazillion and one Jungian archetypes? How about Dramatica’s double quad of eight archetypes? Or maybe screenwriter Michael Hauge’s simple offering of four main players?

Nothing wrong with running with all of them. The fact that archetypes are both universally applicable and yet endlessly varying provides authors with both structure and flexibility. Character archetypes present important guidelines for creating a well-rounded cast that can provide optimum help for advancing your hero’s journey. But, depending on which approach you take, they can also be either frustratingly vague or claustrophobically limiting.

Today, we’re going to explore my take, which is primarily based on Dramatica’s eight characters. I like this approach because of its logic and comprehensiveness and also because it offers structure without boxing me in.

-


1. Protagonist

This one doesn’t need much explanation. Your Protagonist is the most important person in your story. The story belongs to him. He is:

    The main actor.
    The person most greatly affected by the Antagonist.
    The person whose reactions and actions drive the majority of the plot.
    The person with whom the readers will identify most strongly.
    The person whose inner journey, as influenced by the outer conflict, will be the most obvious manifestation of your story’s theme.

Examples

Ebenezer Scrooge in A Christmas Carol, Lightning McQueen in Cars, Bruce Wayne in Batman Begins, Mattie Ross in True Grit
2. Antagonist

This one’s also pretty clear. The Antagonist will probably be a character in his own right, or may be an antagonistic force (e.g., weather). The point of his existence, in whatever manifestation, is that he is:

    The main obstacle to your character’s achievement of his main plot goal.
    Directly opposed to your Protagonist (rather than incidentally).
    The person who shares important similarities, whether or good bad, with your Protagonist, in order to highlight and advance areas of Protagonist growth.

Examples

The Joker in The Dark Knight, President Snow in The Hunger Games, Tai Lung in Kung-Fu Panda, Old Man Potter in It’s a Wonderful Life
3. Sidekick

Sidekicks (or, as Hauge calls them, “reflections”) come in many different forms, everything from a best friend or accomplice to an employee or family member. What’s important is that the Sidekick is:

    Loyal to and supportive of the Protagonist.
    Aligned with the Protagonist’s goals.
    Someone who differs from the Protagonist in important ways, whether good or bad, in order to highlight areas of Protagonist growth.

Examples

Mater in Cars, Barney Fife in The Andy Griffith Show, Burt the Cop in It’s a Wonderful Life, Nadine Groot in Red River
4. Skeptic

Here’s where Dramatica’s pairing of characters gets interesting. According to this model, every character has his opposite, which allows the author to draw important contrasts and plumb the depths of his theme. Just like the Antagonist is the opposite of the Protagonist, the Skeptic is the opposite of the Sidekick. He is:

    Skeptical (no, really).
    Someone who doubts everything, particularly the Protagonist’s choices.
    Someone who is mostly on the Protagonist’s “side,” but who is pessimistic about the Protagonist’s choices, rather than optimistic.
    A voice of caution (sometimes to the Protagonist’s advantage), more likely to provide reasons why something won’t work than why it will.

Examples

Sarge in Cars, LaBoeuf in True Grit, Estella in Great Expectations, Hub McCann in Secondhand Lions
5. Guardian

Also popularly known as the Mentor, the Guardian is a classic archetype (think Obi-Wan, Morpheus, and the three ghosts in A Christmas Carol). He is often visualized as a grey-bearded old man, but he can take many forms, everything from a child (Piggy in Lord of the Flies) to an animal (think Pooka in the animated film Anastasia) to a seeming fool (Clarence in It’s a Wonderful Life). He is:

    A teacher or helper.
    Someone who guards the Protagonist during his quest.
    Someone who guides (or sometimes just attempts to guide) the Protagonist down the right path.
    A moral standard against which the Protagonist (and the Antagonist) will be measured.
    Someone who alternately supports or opposes the Protagonist’s ideas, depending upon the Protagonist’s shifting alignment with the story’s moral standard.

Examples

Alfred Pennyworth in Batman Begins, Shifu in Kung Fu Panda, Garth McCann in Secondhand Lions, Col. Ramsey in The Great Escape
6. Contagonist

This is a term unique to Dramatica’s list of archetypes. As defined by Melanie Anne Phillips and Chris Huntley, the Contagonist “hinders and deludes the Protagonist, tempting it [sic] to take the wrong course or approach.” The Contagonist is:

    Contrasted with the Guardian because he, wittingly or unwittingly, seeks to ultimately hinder rather than help the Protagonist.
    Different from the Antagonist because he is not directly opposed to the Protagonist’s plot goal.
    Someone who may be on the Protagonist’s side in the overall conflict, but who gets in the Protagonist’s way and causes him to consider backing out of the battle against the Antagonist or taking the wrong path to reach his end goal.

Examples

Doc Hudson in Cars, Col. Phillips in Captain America: The First Avenger, Blanche Ingram in Jane Eyre, Jack Favell in Rebecca
7. Reason

Just as his title suggests, the Reason character is present in the story to provide a voice of logic. He is:

    Someone who is fundamentally logical.
    Someone who makes decisions based on logic, not emotions.
    Someone who acts in logical ways independent of the Protagonist.
    Someone whose logic influences the Protagonist’s choices, for better or worse.

Examples

C-3PO in Star Wars, Hamm in Toy Story, Inspector Gordon in Batman Begins, Herod in Claudius the God
8. Emotion

If you’ve guessed that the Emotion character is pretty much the opposite of the Reason character, then it’s a gold star for you. The Emotion character is:

    Someone who is fundamentally emotional.
    Someone who makes decisions based on emotions, not logic.
    Someone who may be negatively emotional (e.g., angry) or positively emotional (e.g., compassionate)—or both.
    Someone who acts in emotional ways independent of the Protagonist.
    Someone whose emotion influences the Protagonist’s choices, for better or worse.

Examples

Mr. Ping in Kung Fu Panda, Cathy in Wuthering Heights, Amelia Sedley in Vanity Fair, Melanie in Gone With the Wind
8 ½. Love Interest

Finally, we come to an archetypal staple not explicit in Dramatica’s presentation. The Love Interest will be found in the vast majority of stories and is not mentioned in Dramatica’s list simply because it will almost always fit into one of the other archetypes as well. However, the Love Interest is worth mentioning independently of the other archetypes both because of its prominence in fiction and because of several important distinctions unique to the role. This character is:

    Someone with whom the Protagonist falls in love—and who probably falls in love back.
    Often a catalyst in either the Protagonist’s inner or outer journey—or both.
    Someone who alternately supports the Protagonist and resists him, depending on which action is necessary to push the Protagonist forward in his personal growth.

Examples

Miss Sally in Cars, Rachel Dawes in Batman Begins, Rhett Butler in Gone With the Wind, Mr. Rochester in Jane Eyre
Mixing and Matching Character Archetypes

So there you have it! Eight important character archetypes that can power your story and help you create the most fulfilling plot and theme possible.

But wait! There’s more!

Let’s make this whole idea even simpler. As Christopher Vogler puts it in The Writer’s Journey:

     …another way of looking at the archetypes [is to see them] not as rigid character roles but as functions performed temporarily by characters to achieve certain effects in a story.

In other words, while you may end up with eight unique characters, you may also decide you can combine your archetypes. Your Love Interest may also be a Skeptic. Your Contagonist may be your Reason character. Your Sidekick may also be your Emotion character. The important thing isn’t that every story presents a unique character for every one of these archetypes. Rather, the important thing is that your story incorporates as many of these character aspects as possible, so you can bring full-fledged depth and resonance to both your plot and your theme.
Tell me your opinion: Can you identify all of these character archetypes in your work-in-progress?


source

Storymind.com


www.HelpingWritersBecomeAuthors.com


WRITERS HELPING WRITERS™ - 5 Important Ways to Use Symbolism in Your StoryFormula for a Winning Presentation Design


Jak psát básničky písničky?


Jak napsat moderní vesnický hit?

Pixar’s Rules Of writing - GREAT advice for any one taking a creative writing class or for someone trying to beat writer's blockscénář


Steve Jobs Screenplay - universalpictures.comThe Daily Script
Welcome to the Daily Script, a collection of movie scripts and screenplays to serve as a resource for writers and actors and those who simply enjoy reading movie scripts10 Famous Film Scripts and What You Can Learn from ThemMovie Scripts and ScreenplaysSimply Scriptsawesomefilm.com

Žádné komentáře: