28.08.15

Pilot RAF Air Marshal Karel Janoušek

Pilot RAF Air Marshal Karel Janoušek


An RAF airman’s life in Communist Czechoslovakia
 
Život příslušníka RAF v době komunismu

 
A/M Karel Janoušek arm. gen. RNDr., KCB

Když se tady u nás na Černém Mostě rozhlédnu a přečtu si názvy ulic, vidím jedno zajímavé jméno vedle druhého. Samí hrdinové. Ocelka, Breitcetl, Bryks, Dygrýn, František, vašátko, Valenta, Maňák... Letci, kteří za druhé světové války bojovali v řadách RAF proti nenáviděnému nepříteli, za osvobození vlasti, za demokracii, ideály Masaryka a Beneše, za návrat do svých domovů.
Jim všem pak vévodí jméno jediného československého leteckého maršála, muže, který po celých pět válečných let prakticky vedl naše letectvo ve Velké Británii a který pomohl budovat jeho slávu a jméno naší Československé republiky, A/M RNDr. Karla Janouška, KCB...více


Anglicky zpívaná píseň
"Daleko od slávy" o Karlu Janouškovi od Švédské skupiny Sabaton s anglickými, českými a polskými titulky!
English song
"Far from the Fame" sung
about Karel Janousek from the Swedish band Sabaton with English, Czech and Polish subtitles!


Sabaton - Far from the Fame (PL, EN & CZ lyrics)

Sabaton - Far from the Fame (Daleko od slávy) CZ text
Karel Janoušek – jediný Čechoslovák s titulem leteckého maršála RAF

narozen: 30. 10. 1893 v Přerově
zemřel: 27. 10. 1971 v Praze
* Tikovský, V.: Náš rozhovor s RNDr. Karlem Janouškem o rehabilitaci. In. letectví a kosmonautika č. 12/1968, s. 534.Open Day at the Air Marshal Karel Janousek Museum


V pozůstalosti generála Janouška objeven působivý článek z britských novin 1966

11.10.2012 • Jméno generála Karla Janouška je znalcům československé vojenské historie známé. V jeho pozůstalosti, kterou má ve svých fondech Vojenský historický ústav Praha, nalezneme i překvapivý materiál: článek z britských novin The Sunday Express z února 1966, který popisuje Janouškovu anabázi po roce 1948 a nelehký život po návratu z vězení.Příspěvek k oslavám československého hrdiny

To the Commemoration of a Czechoslovak Hero


RNDr Air Marshal Karel Janoušek

30. 10. 1893, Přerov, Austro-Hungarian Empire
27. 10. 1971, Prague, CzechoslovakiaMarián Kuffa - o čem je život? Proč tu jsme?Sabaton - Aces In Exile (Esa v exilu) CZ text

Informačná vojna 18 06 2015 Marián Kuffa

Britští panovníci jako potomci Přemyslovců a Jana Lucemburského


Poselství královské krve
 Žádné komentáře: