28.12.17

Pořizování důkazů soukromou osobou

Pořizování důkazů soukromou osobou Důkaz nahrávkou pořízenou soukromou osobou nebo projevem na sociálních sítích

Pořizování zvukových nebo obrazových záznamů fyzických osob bez jejich vědomého souhlasu, ať už za jakýmkoliv účelem, se vždy dostane do kolize s právem na ochranu osobnosti a nedotknutelnosti soukromí. Posouzení oprávněnosti pořízení těchto záznamů a jejich následného využití je proto vždy nutné podrobit testu proporcionality, přičemž ochrana osobnosti nezřídka ustupuje před ochranou jiných oprávněných zájmů pořizovatelů těchto záznamů. Nabízím proto stručné shrnutí vybraných případů, jakož i právní argumentace příslušných soudů.
Ochrana osobnosti a nedotknutelnost soukromí je věčné a vděčné téma, přičemž podle některých právníků hypertrofovala do absurdních rozměrů, podle jiných naopak osobnost a soukromí představují posvátný nedotknutelný prostor jednotlivce...

Pořízení nahrávky v pracovněprávním vztahu ...

Nahrávka telefonního hovoru jako důkaz ve správním řízení ...

Zveřejnění fotografie z kamerového systému ...

Pořizování kamerového záznamu veřejného prostranství ...

Nahrávka pořízená soukromou osobou jako důkaz v trestním řízení ...

Soukromí na sociální síti ... Závěr
S důkazy předkládanými soukromými osobami v podobě obrazových nebo zvukových záznamů se s ohledem na stále sofistikovanější a dostupnější technické prostředky budeme v budoucnu setkávat stále častěji. Rovněž aktivita na sociálních sítích bude v budoucnu více využívána v soudních sporech. Posuzování proporcionality dotčených práv proto bude v budoucnu otázkou stále aktuálnější.

Mgr. Milan Zeman

Statutární orgán korporace – rizika a odpovědnost

Odpovědnost za vady projektové dokumentace


Odpovědnost za vady díla

Odpovědnost za vady díla v novém občanském zákoníku (II)

Právní exkurz do odpovědnosti za vady díla - Izolace.czProč nedávat záruku na software?

Smlouva o dílo - software

Odpovědnost za vady software

Pět smluv, které potřebuje každý podnikatel v IT

https://www.vhodne-uverejneni.cz

smlouva o vývoji a implementaci software

Smlouva o vytvoření software


www.legito.cz/smlouva-o-dilo

www.legito.cz/ramcova-smlouva-o-dilo

Zajištění závazku směnkou
Směnky, jejich výhody a využití
Zajišťovací Směnka Vzor - Půjčka na směnku ihned
Směnka jako zajišťovací nástroj – vzor se všemi náležitostmi
Chcete-li si zajistit pohledávku, využijte směnku


Oživení institutu zajišťovacího převodu práva

Zajišťovací převod práva v novém občanském zákoníku


Zajištění dluhu v Občanském zákoníku s přihlédnutím k zástavnímu právu a zajišťovacímu převodu práva I.

Zajištění dluhu v Občanském zákoníku se zvláštním přihlédnutím k zástavnímu právu a zajišťovacímu převodu práva II.

Zajištění dluhu v Občanském zákoníku se zvláštním přihlédnutím k zástavnímu právu a zajišťovacímu převodu práva III.
právo, důkaz, spor, sw, dukazy, důkazy

Žádné komentáře: