07.11.17

Proč se po třicítce těžko hledají noví kamarádi?

Proč se po třicítce těžko hledají noví kamarádi?
Dobrý den, může Honza ven? Proč se po třicítce těžko hledají noví kamarádi

S přibývajícím věkem jsme čím dál méně ochotní měnit naše postoje. Kdo je nesdílí, tomu už se nezavolá ...

„Věk je jenom číslo, něco jiného jsou životní fáze,“ píše Jen Doll ve článku, který původně vyšel v magazínu Wired jako odpověď na virální text Alexe Williamse v New York Times. Hledání nových kamarádů prý není problematické proto, že jste oslavili třicetiny, ale proto, že jste založili opravdovou rodinu a přátelé prostě odpadli na druhou kolej. „Existují singles, kterým se i v pozdějším věku perfektně daří pečovat o svou kamarádskou síť, protože přátelé se v podstatě stávají jejich rodinou,“ konstatuje Jen Doll, která problematiku přátelství probírá s Ericem Klinenbergem, autorem knihy o dnešních singles, nazvané Going Solo. Problém s hledáním nových kamarádů ale nemusí mít ani dospěláci obtěžkaní rodinou. „Názor, že hledání nových kamarádů je s pozdějším věkem těžší, je spojený s resentimentem, že po třicítce všechno končí,“ říká Jaroslav, otec dvou dětí. „Prostě chodíš do hospody, některé lidi chceš vidět znovu, některé ne.“ Jen Doll z Wired přidává ještě jednu pichlavou větu proti fňukání nad tím, že jste posledních pár let nenašli žádné nové kámoše. „Jestli nedokážete najít nikoho, koho máte rádi nebo se s ním ztotožňujete, možná, že ve skutečnosti nikoho nepotřebujete.“...Přátelství a láska se od sebe liší, ale nevylučují se (Anselm Grűn)
5 zásad opravdového přátelství aneb Když máte kvantum přátel na sociálních sítíchJsem dítě IVF. ZTRACEN V PROSTORUCitáty z knihy ´O přátelství´ - pastorace...Přátelství vyžaduje vůli, čas, trpělivost a citlivost, ale všechno úsilí, jakkoliv velké, stojí za to, protože opravdový přítel s námi nesdílí pouze štěstí a úspěchy, nýbrž především naše bolesti a zklamání...

Wilhelm Műhs


Daleko nebo blízko, ve štěstí či v neštěstí, v druhém má přítel někoho, kdo mu věrně pomáhá být svobodný a být člověkem.

Dietrich Bonhoeffer


Někdo má to štěstí, že má schopnost být přítelem.

Jan Werich


Přátelství je velká věc; jeho velikost nelze vyjádřit slovy, je možné ji poznat jen zkušeností.

Sv. Jan Zlatoústý


Věrný přítel je k nezaplacení, ničím nelze vyvážit jeho cenu.

Sírachovec, Starý zákon


Bůh nás miluje až do té míry, že v nás přebývá, stává se nám druhem v naší samotě, důvěrníkem a přítelem v každé chvíli.

Alžběta od Nejsv. Trojice


Doufám, že mi přátelé odpustí, když prohlásím, že neznám žádného z nich, který by neměl chyby. A mrzelo by mě, kdybych měl přátele, kteří by mé chyby neviděli.

Henry Fielding


Spolehlivého přítele poznáme jen v prchavém štěstí.

Quinto Ennio


S druhými nás může spojit jen dobré srdce; ze zištnosti nikdy trvalé přátelství nevzešlo.

Auguste Comte


Falešný přítel je jako kočka - zepředu líže, zezadu škrábe.

slovinské přísloví


Extrémní třeštění moderního života udusilo starost o přátelství.

Samuel T. Coleridge


Chval přítele veřejně a kárej ho mezi čtyřma očima.

Leonardo da Vinci


Svěří-li ti přítel určitou myšlenku, neskrývej před ním svůj názor, ať je to souhlas nebo odmítnutí. Když mlčí, tvé srdce nepřestává naslouchat jeho srdci, protože v přátelství se každá myšlenka, přání a naděje rodí v tichu a s velikou radostí se o ně dělíme.

Chalíl Džibrán Džibrán


Až se přátelé stanou vůči sobě uzavření a přestanou si vzájemně pomáhat, svět ztratí něco ze své nádhery.

Anatole Broyard


Bez ctnosti nemůže pravé přátelství existovat.

Cicero

Hodnotu přátel si neuvědomujeme, dokud nám nehrozí, že je ztratíme. Když se nám vše dobře daří, jsme tak pošetilí, že si myslíme, že všechno zvládneme i bez nich.

François de Chateaubriand


Přátelství je současně základem i vrcholem každého úspěchu.

Irene Brinová


Vše, co může být řečeno o přátelství, je podobné tomu, co říká botanika o květinách. Cožpak může intelekt vyjádřit podstatu?

Henry D. Thoreau


Základem přátelství je upřímnost.

Raffaele Pibiri


Přátelství není jen na krátký čas, nýbrž na věčnost.

Josef Eichendorff


Přátelský svazek je silnější než pokrevní nebo příbuzenský, protože své přátele jsme si vybrali sami, kdežto rodiče nám byli dáni osudem.

Giovanni Boccaccio


Štěstí dává přátelství zrod, neštěstí je zkouší.

německé přísloví


Chceme-li položit pevný základ přátelství, musíme milovat přátele spíš pro ně samé než pro sebe

Charlotte Brontëová


Přátelství je tou nejsladší věcí na světě.

Sv. Augustin


Tři druhy přátelství přinášejí užitek a tři škodu: přátelství s lidmi upřímnými, pevného charakteru a se zkušenými přináší užitek; přátelství s falešníky, lichotníky a klevetníky přináší jen škodu.

Konfúcius


Přítel je odpovědí, kterou vesmír, jenž je tak různý, dává duši.

Giuseppe Capograssi


Existují přátelství, o kterých je rozhodnuto v nebi avšak existují na zemi.

Mathias Claudius


Navzdory slovům dorozumíváme se pomlkami.

Zbyněk L. Gordon


Zkušebním kamenem každého přátelství je to, zda je přítel v každé chvíli vítaným hostem.

Sigmund Graff


Přátelství je tou nejjemnější květinou vzájemných lidských vztahů. Když o ni nepečujeme s trpělivostí a neúnavností, zvadne a usychá ještě dříve, než otevře všechna svá poupata.

Zenta Maurina Raudive


Přítel je ten, kdo tě důkladně zná, a přesto zůstane po tvém boku.

Anonym


Přátelství nesmí být určitým druhem poplatku, sloužícího k tomu, abychom vybrali povinnou daň, nýbrž je zdrojem opravdové radosti a zkrášlením života.

Sv. Ambrož


Nejlepším zrcadlem je starý přítel.

čínské přísloví


Žádná radost se nevyrovná radosti ze setkání se starým přítelem, snad pouze ta z nově uzavřeného přátelství.

Rudyard Kipling


Ušlechtilého přátelství je schopen pouze ten, kdo umí žít i bez něho. Ralph W. EmersonVěrný přítel je pevná ochrana, kdo ho našel, nalezl poklad.

Sírachovec, Starý zákon


Věrný přítel má větší cenu než deset tisíc příbuzných.

Eurípidés


Za nejbližšího, jejž tvé srdce zvolí, bys každou krůpěj krve cedil rád; a teprv potom cítíš, jak to bolí, když sám ji začne brát.

Josef Václav Sládek


Často se ukazuje, že malí přátelé jsou vlastně velcí.

Ezop


Jak se máme chovat k přátelům? Tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k nám.

Aristotelés


Opravdový přítel je náročný, ale promine všechno. Marie du Deffandová


Zůstanem' si cizí, když si neodpustíme stíny. Zůstaneme sami, když navzdory slunci stíny zůstanou mezi námi.

Zbyněk Ludvík Gordon


Přátelství je milost, kterou někdy Bůh udělí osamělým.

Primo Mazzolari


Na světě není nic krásnějšího než podivuhodná přátelství, kterým Bůh dává vznikat a která jsou odrazem jeho nezištné a velkorysé lásky.

Jacques Maritain


Opravdové přátelství mezi křesťany je založeno na společném přátelství s Bohem.

Bernhard Häring


Nebojím se soudu, protože Soudce je mým přítelem.

Sv. Terezie z Lisieux


Mít za přítele Boha má větší cenu než přátelství celého světa.

Martin Luther


Přátelé jsou darem od Boha.

Johann G. Hamann


Přejdeme-li bez zamyšlení netečně kolem člověka, přehlédneme-li zdánlivě všední věc, neprožijeme-li s hlubokou upřímností okamžik, který se nás zdánlivě netýká, buďme si jisti, že jsme ze života něco ztratili.

František Hrubín


Spolehlivý přítel je opravdovým obrazem Boha.

Napoleon Bonaparte


Ježíši, příteli všech lidí, spoj ty sám naše srdce, aby tento svazek byl silný a trvalý. Buď vždy tím třetím mezi námi, abychom zůstali spojeni s tebou, jenž jsi věčná Láska.

Johann M. Sailer


Až na dně své žízně staneš se hledačem pramenů pro jiné...

Markéta Procházková

Přátelství může být důležitější než rodina, říká (některá) věda - William Chopik

přítel, přítelkyně, přátelé, přátelství, kamarád

Žádné komentáře: