30.06.16

Českým dobrovolníkem v izraelské armádě

Českým dobrovolníkem v izraelské armáděSar-El  שר-אל  Sar-El    -   Českým dobrovolníkem v izraelské armádě: program SAR-EL v 3/2016 
http://zboril.blog.ihned.cz/c1-65215610-ceskym-dobrovolnikem-v-izraelske-armade-program-sar-el-v-3-2016


The National Project for Volunteers for Israel
www.sar-el.org


Sar-El (hebrejsky: שר-אל) je dobrovolnický program Izraelských obranný sil (IDF). Každý rok se jej zúčastní zhruba 5 000 dobrovolníků z celého světa, aby dva nebo tři týdny sloužili na vojenských základnách IDF. Jejich práce není placená, ani nespočívá v použití zbraní. Jde především o pomoc s logistikou, údržbou, stravováním, zásobováním a lékařskými službami. Dobrovolník musí být starší 17 let (16 s rodičem nebo opatrovníkem) a duševně i fyzicky zdravý. Program Sar-El je podřízen Logistickým jednotkám.


Izrael posledních týdnů očima účastníka programu SAR ELsongŽádné komentáře: