03.10.14

Penta story trocha jiná verze

Penta story  trocha jiná verze


Aneb oligarchie v Česko-Slovensku

Mordor Penta


Utajený partner v pozadí. Penta story I.


Lexovci. Penta story II.


Lúpež za bieleho dňa. Penta story III.


Roztrhanie VÚB kupónu na kusy. Penta story 4.


Malí akcionári plačte. Cyperská stopa. Penta story 5.


Vojna o Smolenice. Nepríjemné otázky. Penta story 6.

...

Ignác Milan Krajniak

Níže zdroj Penta:


Založila ji skupina spolužáků, což vytváří firemní kulturu velmi podobnou rodinným firmám. Penta začínala podnikat v roce 1994 jako obchodník s cennými papíry. Následně se zaměřila na rozvoj investic do podniků a později i na realitní development. V současnosti skupina investuje do firem a projektů zejména ve zdravotnictví, finančních službách, maloobchodu, výrobě a realitním developmentu. Penta je jedním z největších zaměstnavatelů v regionu. V jejích portfoliových společnostech pracuje více než 30 tisíc zaměstnanců. Penta má zastoupení v Praze, Bratislavě, Varšavě, Mnichově, Limassolu, Amsterodamu a na Jersey.Penta Story

Príbeh spolužiakov, ktorí sa rozhodli spolu podnikať a chcú vytvoriť spoločnosť, ktorá by ich dokázala prežiť.

Ako to začalo?

Kapitál Penty pochádza z podnikania zakladajúcich partnerov Mareka Dospivu a Jaroslava Haščáka v Číne. Počas svojho študijného pobytu v Pekingu začali na začiatku deväťdesiatych rokov dovážať čínske textilné výrobky do obchodných reťazcov v Československu.
Spoločne s ďalším budúcim partnerom, Jozefom Oravkinom, začali Dospiva a Haščák v Bratislave obchodovať na rozvíjajúcom sa trhu s cennými papiermi. Na konci roku 1993 založili firmu Penta Brokers, do ktorej prizvali Martina Kúšika a Juraja Herka. Všetci partneri Penty boli spolužiakmi zo štúdií v Moskve a v Československu. Názov spoločnosti Penta tak vyjadruje päť partnerov, ktorí stáli pri zrode firmy.
V nasledujúcich rokoch firma investovala predovšetkým do nákupu opcií.
"Zviezli sme sa na vlne niektorých titulov, ktoré prudko rástli. Vďaka pákovému efektu financovania sme začali dosahovať výraznejšie zisky. Medzi rokmi 1994–1997 sme boli typickými obchodníkmi na trhu s cennými papiermi, akých boli v bývalom Československu desiatky," uviedol Jaroslav Haščák.

Zlomový obchod

V roku 1996, keď NAV firmy dosahovalo okolo 50 mil. Sk, presvedčila Penta britský Regents Fund, aby sa pokúsil kúpiť kontrolný balík akcií najväčšieho investičného fondu na Slovensku VÚB Kupón, s hodnotou aktív okolo 9 mld. Sk. V priebehu nákupu akcií sa zakladajúca banka VÚB začala brániť. Britský Regents Fund sa rozhodol z transakcie exitovať. V tomto kľúčovom momente sa Pente podarilo presvedčiť VÚB Banku, aby jej predala svoj podiel a prefinancovala aj nákup akcií, ktoré už získal britský fond. Penta ovládla VÚB Kupón pri priemernej cene nákupu akcií na úrovni približne 20 percent ich reálnej trhovej hodnoty. Akvizícia VÚB Kupón otvorila Pente cestu k tzv. prvej miliarde zisku. To spôsobilo zmeny v ďalšom zameraní firmy.
"Po VÚB Kupóne nám dostatok kapitálu umožnil získavať v podnikoch majoritu, reštrukturalizovať ich, zvyšovať ich trhové podiely a následne takto zhodnotené predať. Toto sú v podstate princípy, na ktorých funguje podnikanie Penty dodnes," povedal Marek Dospiva.
Kapitálové posilnenie prinieslo spoločnosti aj možnosť uchádzať sa o najlepších odborníkov na trhu, ktorých v súčasnosti pracuje v Pente okolo 200 a riadia investičné portfólio s viac ako 25 000 ľudí.

Reštrukturalizácie

V roku 1999 Penta reštrukturalizovala svoje podnikanie do holdingovej podoby s materskou spoločnosťou na Cypre.
V nasledujúcich štyroch rokoch sa jej podarilo uskutočniť viacero úspešných reštrukturalizačných a investičných transakcií na Slovensku. Išlo predovšetkým o: VSŽ, Slovenskú poisťovňu, Slovnaft, Elektrovod, Drôtovňa Hlohovec, či Sanitas. Úspech v týchto obchodoch bol založený na odhodlaní ísť aj do právne komplikovanejších projektov (napr. VSŽ) a na schopnosti reštrukturalizovať firmy (napr. Drôtovňa, neskôr ZSNP).
Päticu partnerov doplnil po odchode Juraja Herka v roku 2002 Jozef Špirko, ktorý pracoval v Pente prakticky od jej začiatku ako investičný manažér.
V roku 2002 už NAV Penty dosahovalo hodnotu na úrovni 2 mld. SK.

Vstup do ČR

V roku 2001 Penta vstúpila na český trh. Aktivity Penty v Prahe začali riadiť Marek Dospiva a Martin Kúšik, ktorí postupne vybudovali silný tím investičných profesionálov.
Na českom trhu Penta zrealizovala predovšetkým rozvoj lekárenskej siete Dr. Max, akvizíciu a rozvoj Fortuny, akvizíciu Aero Vodochody a akvizíciu SmVaK (Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava), ktorá patrí medzi najúspešnejšie leveraged buy-out transakcie v ČR.

Zmena na Private Equity

pokračování - více

2 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Kolik let prožijeme v Babišistánu?


http://echo24.cz/a/wcyz6/kolik-let-prozijeme-v-babisistanu

Anonymní řekl(a)...

Redaktoři slovenského deníku SME podali výpovědi. Protestují proti Pentě


http://zahranicni.ihned.cz/c1-62959760-redaktori-slovenskeho-deniku-sme-podali-vypovedi-protestuji-proti-pente