01.11.09

Jak podat stížnost na telefonního operátora?

Jak podat stížnost na telefonního operátora?

Jak se bránit v případě nevyřízené reklamace de-facto monopolního telekomunikačního operátora?
Proč de-facto monopolního?
Pokud mají celý trh rozdělený pouze 3 firmy nejedná se o svobodné férové tržní prostředí.
V takovém prostředí může často hrozit zneužití tržní síly vůči konečnému spotřebiteli.

jak levně telefonovat?

Námitka k ČTÚ proti vyřízení reklamace telekomunikační služby

Spotřebitel a řízení před ČTÚ

Reklamace telekomunikační služby

Námitka k ČTÚ proti vyřízení reklamace telekomunikační služby

Dovolání se neplatnosti nepřiměřené smluvní podmínky

Informace pro účastníky veřejné telekomunikační služby o postupu při řešení reklamací

nebo zde


Dovolání se neplatnosti nepřiměřené smluvní podmínky
Zakázaná smluvní ujednání

Nepřiměřeně vysoká smluvní pokuta

SNÍŽENÍ NEPŘIMĚŘENÉ SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní pokuta, nebo úrok z prodlení

Ochrana spotřebitele - MPO

Česká obchodní inspekce

Sdružení Korektní podnikání

Reklamace na poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací
(Reklamace na poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo na vyúčtování ceny za poskytnutou službu)

Postup řešení životní situace
Elektronické komunikace (veřejná komunikační síť)


Drobní dlužníci a zakázaná smluvní ujednání

Moderace smluvní pokuty soudem v obchodně právních vztazích


Přenesení telefonního čísla v podání O2


Committee on Internal Market and Consumer Protection

The European Consumer Consultative Group (ECCG)

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Exekuce – nejčastější dotazy

http://www.ochrance.cz/chcete-si-stezovat/zivotni-situace-problemy-a-jejich-reseni/exekuce-nejcastejsi-dotazy/


Co předchází stížnosti k ombudsmanovi (na statní orgán)
http://www.ochrance.cz/chcete-si-stezovat/co-predchazi-stiznosti-ombudsmanovi/