02.09.09

Jak se učit?

Jak se učit?

Naučila Vás škola jak se učit?
Nepamatuji se, že bychom se někdy učili, jak se efektivně učit - což neznamená, že jsme se to neučili ;-)


Podmínky ke správnému a efektivnímu učení

Jak se učit snadněji?

Jak se učit na střední škole


Jak si účinně pamatovat

Myšlenková mapa
Metoda Loci (Metoda místa)
Spojení informací do příběhu
Vizualizace


Paměť a učení
Časový management a organizační pomůcky pro práci a studium


Deset věcí, které poškozují naši paměť


Desatero správného učení

(Jen pro ty, co se chtějí učit)

l. Vyhodnoťte si rozsah učení a stanovte, co je hlavní a co je vedlejší. Začínejte tím složitějším a během učení si srozumitelně shrnujte látku.

2. Najděte si motivaci: co se člověku líbí, učí se snadněji.

3. Sestavte si nějaký realistický studijní plán a snažte se jej dodržet. Někdy lze i slevit - ale musí k tomu být pádný důvod.

4. Na učení se ihned soustřeďte, těkající pozornost snižuje výkon.

5. Odkliďte z dosahu věci, které s učením nesouvisí. To se týká i rádia nebo magnetofonu, rozptylují vaše soustředění.

6. Studovat se má na stálém místě. Lhostejno zda vsedě nebo vleže, či dokonce ve stoje a při chůzi, zda si text podtrhávat, jen číst potichu a nebo hlasitě předčítat.

7. Místnost má být dobře větratelná, nepřetopená a hlavně dobře osvětlená. (Jinak se totiž dostavuje rychle únava a snižuje výkon).

8. Během učení dodržujte krátké přestávky k osvěžení - koncentrovaná pozornost vydrží maximálně 45 minut, dnes se uvádí ještě méně, pak by měla následovat asi patnáctiminutová pauza.

9. Studujte na "svém" studijním místě a hned začněte naplno, nic neodkládejte (tedy žádné lelkování a oddalování činnosti).

l0. Opakování je nutné: poprvé za hodinu, podruhé následující den, potřetí za týden, potom ještě za měsíc. Zopakujte si všechno, co jste se naučili, tak se celý obsah dostane snáze do paměti.
zdroj
Efektivní učení ve škole

Unikátní moderní sborník, který se věnuje důležitým pedagogickým otázkám. Přední světoví odborníci v něm odpovídají na otázku, co dnes ví pedagogika, psychologie a další obory o tom, co podporuje efektivní vyučování a učení ve škole i jak předcházet nejčastějším problémům s chováním a motivací žáků. Zabývají se také rozvojem sociálních a emociálních dovedností žáků a spoluprací mezi školou a rodiči. Jednotlivé otázky jsou probírány ve stručných kapitolách, které vždy krátce informují o stavu pedagogického výzkumu a pak uvádějí praktické tipy pro využití poznatků v každodenní praxi ve třídě a škole ...

ukázka z knihy
Učíme děti myslet a učit se

Praktický průvodce strategiemi vyučování a technikami, které vedou děti k rozvoji schopnosti učit se a myslet. Obsahuje řadu názorných příkladů, schémat a ukázek, které lze při výuce používat. Metody lze uplatnit v kterémkoli předmětu a s dětmi i dospělými ...

Učíme děti myslet a učit se


Nápady, tvořivost

Žádné komentáře: