19.09.09

Efektivní komunikace

Efektivní komunikace

"Je třeba dvou let, než se naučíme mluvit. A padesáti, než se naučíme mlčet," tvrdil Ernest Hemingway a měl pravdu. Naučte se skutečně poslouchat, o čem ostatní lidé mluví.


Proces efektivní komunikace

Efektivní komunikace

Podstata efektivní manažerské komunikace
Bakalářská práce

Jaro Křivohlavý: Konflikty mezi lidmi

Úloha konfliktů v komunikaci

Pohled na MEZILIDSKÉ KONFLIKTYKomunikativní dovednosti - Doporučená literatura

Bednaříková, Iveta.: Komunikativní dovednosti, 2000
Berne, E.: Jak si lidé hrají, Dialog, 1992
Capponi, Věra.: Sám sobě mluvčím. Jak prezentovat sám sebe, 1994
Hubáček, J.: Rétorické minimum pro studium učitelství, PedF OU, Ostrava 1990
Kohout, J.: Rétorika, Management press, Praha 1996
Křivohlavý, J.: Konflikty mezi lidmi, Avicenum, Praha 1973
Křivohlavý, J.: Já a ty, Avicenum, Praha 1977, 1986
Křivohlavý, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme, Svoboda, Praha 1988
Křivohlavý, J.: Povídej – naslouchám, Návrat, Praha 1993
Křivohlavý, J.: Mít pro co žít, Návrat domů, Praha 1994
Lewis, D.: Tajná řeč těla, Victoria Publishing, Praha
Lotko, E.: Kapitoly ze současné rétoriky, VUP, Olomouc 1997
Plamínek, J.: Řešení konfliktů a umění rozhodovat, Argo, Praha 1994
Schopenhauer, A.: Eristická dialektika, Zvláštní vydání, Praha 1993
Hamlin, Sonya.: Jak mluvit, aby vás lidé poslouchali. Skutečný klíč k pracovnímu úspěchu.

.

Žádné komentáře: