03.05.09

Jak se bránit nevyžádané reklamě?

Jak se bránit nevyžádané reklamě?

Pokud doma zatápíte můžete na svoji poštovní schránku umístit nápis, že si nepřejete vhazovat reklamní sdělení kterým nelze dobře zatopit.
Jak se bránit nevyžádané reklamě pokud doma nemáte krb, kamna nebo kotel ;-)?

Spotřebitel kontra nevyžádaná reklama

Stížnost na porušení Zákona o regulaci reklamyJak se zbavit spamu ve vaší poštovní schránce?


citát z Wikipedie:Spam je nevyžádané masově šířené sdělení (nejčastěji reklamní) šířené internetem.
Původně se používalo především pro nevyžádané reklamní e-maily, postupem času tento fenomén postihl i ostatní druhy internetové komunikace – např. diskuzní fóra, komentáře nebo instant messaging.
Používá se též zkratka 
UBE/UCE (Unsolicited Bulk/Commercial Email).Pro opak spamu, tj. poštu, která je zaslána konkrétní osobou se specifickým jednorázovým účelem a adresát ji považuje za žádoucí, se řidčeji používá termín ham (anglicky šunka).
zdroj

vzor pražské radnice

Nevyžádaná reklama - podnět k zahájení řízení z moci úřední:

Podávám tímto podnět k zahájení řízení z moci úřední ve věci porušení § 2 odst. 1 písmo e) zákona o regulaci reklamy, tj. ve věci nevyžádané reklamy, ke kterému došlo dne:

vhozením reklamních materiálů společnosti/podnikatele.................
do mé poštovní schránky na adrese…………………………… i přes označení, že si vhazování reklamních materiálů nepřeji.

Originál reklamních materiálů přikládám.
Případné další rozhodné skutečnosti: .............................


(Jméno a podpis)

zdroj

Žádné komentáře: