31.07.08

Já, tužka - Leonard E. Read

Já, tužka - by Leonard E. Read (1898-1983)

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Jiří Schwarz jr.
V prosinci roku 1958 byl poprvé otištěn slavný text Leonarda Reada Já, tužka. Ani za padesát let od napsání neztratil nic ze své přesvědčivosti a je stále jednou z nejlepších ilustrací principu tzv. neviditelné ruky, která bez centrálního plánovače koordinuje celou společnost.


Milton Friedman o něm prohlásil:

"Neznám žádný jiný text, který by tak stručně, přesvědčivě a efektivně ilustroval význam Smithovy neviditelné ruky trhu - tj. možnosti kooperovat bez donucení - a Hayekova důrazu na význam rozptýlených znalostí a úlohy cenového systému při přenosu informací, které přimějí jednotlivce dělat žádoucí věci, aniž by jim někdo musel říkat, co mají dělat."