25.10.08

Jak skrýt IP adresu

Jak skrýt IP adresu

pozor: při použití anonimizéru jste velmi často lehce dohledatelní!
pokud tomu nevěříte schovejte se za anonimizér a klikněte si na stránce: "Privacy and security on the internet" na odkaz proxy analyzer a v 98% případů uvidíte svoji IP adresu  :oWho Is
Trace route
RBL - Real-Time Black Lists
Multi DNS blacklist (DNSBL)

cqCounter

security bezpečnost

Proxify.com
Anonymizer.com

proxy.cz-warez.net
poskytuje anonymní surfování po webu přes zprostředkovatele, aby se zabránilo neoprávněným osobám z Vaší IP adresy shromažďovat osobní údaje.
Náš proxy.cz-warez.net umožňuje, aby se vytvořila zeď mezi vámi a webovou stránkou kterou se hodláte prohlížet. proxy.cz-warez.net vám umožní anonymní surfování bud práci nebo veškole, proxy.cz-warez.net umožňuje zobrazit stránky, které mohou být pro vás znějakého dúvodu blokovány ve vaší zemi, práci, škole , Nebo prostě jen chcete si chránit vaše soukromí tím, zbývající anonymní. Jednoduše zadajte URL a klepněte na tlačítko Procházet!


Jak skrýt IP adresu (Proxy servery atd.)
Kamkoli se na internetu hneme, cokoli navštívíme - všude zanecháme otisk svého počítače - svou IP adresu. Jak zajistit, aby tomu tak nebylo ? Můžeme využít tzv. proxy-server, tj. server, přes který se připojíme k žádané stránce. Náš počítač se připojí k proxy-serveru předá mu požadavek, ten se pak připojí k požadované stránce, požadovaná stránka je odeslána na proxy-server a ten ji pak přepošle nám. Proxy server funguje jako prostředník mezi námi a serverem, na kterém se nacházejí požadované stránky. Naši IP adresu tedy dostane pouze proxy-server, tam naše IP skončí. K žádané stránce se pak připojuje proxy server a nechá tam svou IP, takže provozovatel stránek o naší IP neví. Nevýhoda proxy je ta, že obvykle funguje pouze pro port 80,8080 tj. pouze pro zobrazované stránky, jelikož jde komunikace přes další počítač, načítají se stránky mnohem pomalej, hrozí únik dat (přihlašovacích hesel atd.), navíc nám může proxy-server nabídnout falešnou stránku, nebo nás přesměrovat někam jinam. Výhoda je ta, že koncový poskytovatel stránek neví naši IP - tj. nemůže dokázat, že jsme na stránkách byli - teda aspoň ne, že jsme tam byli z našeho počítače.

http://proxy.cz-warez.net/


ip scanner freeware

Jak účinné jsou dostupné anonymizéry? (2.)


TOR: Skutečně anonymní internet

Tor: anonymity online


Technologie počítačových sítí
Grafické open source rozhraní pro management sítě s přepínači
a směrovači na bázi SNMPVelký bratr na Slovensku: Kontrola webových fór a zákaz anonymizérů
.

Žádné komentáře: