13.10.07

Co upozorňuje na možnost sebevraždy?

Co upozorňuje na možnost sebevraždy?

12 signálů, které upozorňují na možnost sebevraždy:

Uvedeno podle zdroje: British Samaritans

Daný člověk:
1. trpí bolestnou chorobou a dlouhodobými poruchami spánku
2. projevuje viditelné známky úzkosti nebo deprese
3. trpí pocity osamělosti a sociální izolace
4. cítí se neužitečný
5. ve stáří není schopen se smířit se životem v důchodu
6. nemá žádné nebo jen nepatrné kontakty s druhými lidmi
7. má existenční (finanční) starosti, s nimiž si neví rady
8. nemá náboženskou ani jinou víru
9. přestává mluvit a stahuje se do sebe jako do ulity.
10. užívá drogy nebo pije
11. má za sebou již pokus o sebevraždu
12. má přesnou představu o tom, jak čin provést

Pozn. 4/5 sebevrahů své úmysly předem naznačují.

_____________________

Psychologové, kteří diagnostikovali osobnostní charakteristiky lidí, kteří po té spáchali sebevraždu, případně i těch, kteří se o sebevraždu pokusili, ale ta nedopadla podle jejich představ, nám říkají, že např. u 70% z nich byla vyvinuta taková deprese, jak ji uvádí klasifikace DSM -IV. To neznamená, že by každý depresivní pacient chtěl spáchat sebevraždu, ani to, že k sebevraždě může dojít u depresivního pacienta kdykoliv. Když je deprese na vrcholu (v nejhorším stadiu), je nebezpečí suicidia poměrně nízké. Proč? Protože pacient nemá dostatek ani vůle, ani síly. Je ve stadiu hluboké apatie a bezmocného zoufalství. Horší je situace, když se pacient začíná z této hluboké apatie vzmáhat. V té chvíli je nebezpečí suicidia nejvyšší...

citováno z:
Euthanasie v pohledu psychologa
.

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

koukněte do diskuze:

Pět nejznámějších mýtů o sebevraždách vs. tvrdá data

http://data.blog.ihned.cz/c1-56475420-pet-nejznamejsich-mytu-o-sebevrazdach-vs-tvrda-data