29.02.16

Revize komínu - kominík oprávnění

Revize komínu - kominík oprávnění


Je kominík, který nabízí revizi komínu, k provedení revize oprávněný?


Seznam revizních techniků spalinových cest

Povinnost provedení revize spalinové cesty upravuje zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o požární ochraně) a důvod k jejímu provedení potom vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Je nutné proto rozlišovat povinnost provádění kontroly (provádí držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví v pravidelných intervalech dle zákona o požární ochraně) a revize spalinové cesty (provádí držitel profesní kvalifikace Kominík – Revizní technik spalinové cesty) pouze z důvodů uvedených v § 3 vyhlášky č. 34/2016 Sb.

Na začátku roku 2016 došlo k převodu agendy kominických profesí z Ministerstva průmyslu a obchodu na Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen MV–GŘ HZS ČR).
MV–GŘ HZS ČR z hlediska této funkce si dalo za cíl umožnit objednateli revize spalinové cesty zkontrolovat si, že daný revizní technik spalinových cest je oprávněn dle zákona o požární ochraně tuto činnost provádět.

Uvedená aplikace vyhledávání revizních techniků spalinových cest slouží pouze ke kontrole, zda je revizní technik oprávněn vykonávat revizi spalinové cesty.

Zde zadáte číslo osvědčení, jméno, příjmenímůže "kominík" provádět čištění a kontrolu spalinové cestykomín, kopení, požár

Žádné komentáře: