30.09.15

Konstrukce - Hobby CNC

Konstrukce - Hobby CNC

CNC stroj jak konstruovat   -  Jan Čáda
... ale vyvarovat se vedlejších účinků,jako jsou vibrace,velké opotřebení součástí nevhodně použitých při stavbě stroje a v neposlední řadě správné nastavení softwaru s krokovými motory a kalibrace celého stroje.
Spoléhat na nastavení odchylek,nepřesností stroje např. v Machu 3 je zavádějící...
Jan Čáda - youtube


Konstrukter.cz

OpenBuilds

OpenBuilds OX CNC Machine

CNC RouterMODELÁŘSKÁ CNC FRÉZKA2 DRIVER KROKOVÉHO MOTORU
2.1 P RINCIP KROKOVÉHO MOTORU
2. 1 .1 Hybridní krokový motor
2.2 DRIVER  S  TB6560AHQ


3 ŘÍZENÍ DRIVERŮ

3.1 CNC - USB CONTROLLER

3.1.1 Připojení driverů
3.1.2 Koncové spínače


4 SOFTWARE
řídící  deska  CNC - USB  Controller  Mk1
Controllers
Testing chinese usbcnc mk1 controller and 2ma320 stepper drivers

4.1 CNC - USB  ZÁKLADNÍ FUNKCE
4.2 CNC - USB NASTAVENÍ A KALIBRACE


5.1 VEDENÍ
5.1.1 Nepodepřené tyče
5.1.2 Podepřené tyče
5.1.3 Prizmatické vedení

5.2 P OHYB LINEÁRNÍHO VEDENÍ
5.2.1 Trapézový šroub
5.2.2 Kuličkový šroub
5.2.3 Ozubený řemen
5.2.4 Ozubený hřeben

5.3 POHONY VEDENÍ


5.4 VŘETENO

Je zde tedy kladen požadavek na výkon a otáčky.
V profesionálních strojích jsou používány 3  základní  typy  vřeten. 
První  má  přímý  náhon  a  využívá  se  pro vysokorychlostní  obrábění. 
Druhou  možností  je  náhon  s vloženým  převodem,  který  se používá pro převedení velkého výkonu motoru.
Jiný princip využívá ztv.: „elektrovřeteno“, je to přímý rotační motor, který nemá konstantní výkon
v celém rozsahu otáček. Má využití ve velmi vysokých otáčkách, ale při nízkých ztrácí moment.

... od 1 2000 do 27000 ot/min ...

... Během  návrhu  řídící  elektroniky,  konkrétně  driveru  s TB6560AHQ,   se  objevily
nemalé potíže. Tento obvod je velice citlivý na přepětí a při přetížení nebo zkratování výstupů
dojde  k okamžitému  zničení  obvodu.  Během  vývoje  bylo  několik  těchto  obvodů  zničeno.
Například pro nevhodné použití transilů na výkonovém výstupu obvodu, transil se při přepětí
chová jako zkrat,  což vedlo ke zničení obvodu.
Proto byl tento způsob ochrany odstraněn z výsledného zapojení...

... Použitý ovládací software CNC - USB se ukázal jako vhodné řešení pro řízení. Práce  s ním je velmi jednoduchá a intuitivní. Umožňuje řízení frézky jak manuálně tak automaticky  přes  ovládací  program ...


www.bezva-naradi.cz

zdroj: d.p. Martin Knížek
HOBBY CNC FRÉZKA - HOBBY CNC MILLING MACHINE

Sou řadnicová CNC vrtačka  Drilling CNC machine

MALÝ CNC STROJ  -  SMALL CNC MACHINE


Malý CNC stroj. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky

Výroba, montáž a zprovoznění 3-osého obráběcího stroje. Bc. Martin Minařík

Servis a údržba vřetene CNC frézky
Planet-cnc MK1 USB CNC DIY Engraving Machine Replace MACH3
Entering the CNC world with a probotix fireball

Sysel
cnc usysla.eu  vyvoj konstrukce

Středoškolská technika 2013 CNC FRÉZKA ZA PÁR KORUN

Středoškolská technika 2013 CNC FRÉZKA ZA PÁR KORUN - docplayer
PCB mill for under $10

$20 CNC Machine - Instructables

Laser cutter, start slicing stuff for under 50 dollars3D tisk - Konstrukce zařízení pro výrobu prototypových dílůCo byste řekli na CNC frézku na „takové to domácí obrábění“ za čtrnáct tisíc?www.cnckonstrukce.cz
... konstrukční kriminalistika, která je nástrojem v průmyslovém podniku, který slouží ke zjišťování nefunkčnosti výrobku a to tak, že pomocí svých metod a vybavení a za využití stop i jiných souvisejících skutečností odhaluje, vyšetřuje a objasňuje příčiny. Stopa na výrobku, která je zanechána pomocí konstrukční kriminalistiky, může mít dvojí povahu, materiální (hmotnou), anebo paměťovou (myšlenkovou).
Materiální stopy vznikají působením různých prvků výrobku vzájemně mezi sebou a často jsou důsledkem činností pracovníka výroby anebo montáže, kdy dochází k nesprávné funkci výrobku či špatné konstrukce...
zdroj
Žádné komentáře: