30.06.14

Průplavy - Spojení 5 moří

Průplavy - Spojení 5 moří


Jednou ze zemí, kde byl ve 20. století velký rozvoj vnitrozemských vodních cest byla evropská část Ruska. V roce 1962 byl dokončen ambiciózní plán na propojení 5 moří pro vodní dopravu, tedy moře Černého, Azovského, Kaspického, Baltického a Bílého. I přes určité nedostatky slouží dnes celý vodocestný systém vodní dopravě a v posledních letech byl zahájen rozsáhlý modernizační program vodních cest i flotily nákladních lodí. Do budoucna se plánuje výstavba druhých plavebních komor na plavebních stupních a také zvýšení hloubky především na Bělomořsko-baltském průplavu, aby jej mohly využívat i námořní lodě... víceVOLŽSKO-BALTSKÝ PRŮPLAV


BĚLOMOŘSKO-BALTSKÝ PRŮPLAV


MOSKEVSKÝ KANÁL


VOLŽSKO-DONSKÝ PRŮPLAVProjekt “Průplav Seina-severní Evropa”
Kdy přestaneme být poslední zemí EU, co není napojena na moře…?
Kanál Dunaj-Odra-Labe? AV ČR přišla s ostrou kritikou projektu +VIDEO
Žádné komentáře: