30.05.14

Nejčastější chyby při objevování a vynalézání

Nejčastější chyby při objevování a vynalézání


Tvořivost jeLogické chyby
Chybné zobecňování
Matematické chyby
Chyby v oblasti psychiky a psychologieTvořivost je největší vzpourou v rámci existence. Pokud chcete tvořit, musíte se zbavit všeho, co znáte, jinak nebude vaše tvorba nic než kopírování, budete produkovat obyčejné kopie. Tvořiví můžete být, jedině když se neprojevujete jako součást davu. Davová psychologie není tvořivá; je únavná a nezná hudbu či tanec ani radost. Je pouze mechanická.

Ten, kdo tvoří, nemůže jít vyšlapanou cestou. Musí si najít vlastní cestu, musí se prodírat džunglí života. A musí jít sám, musí vypadnout z davu, vymanit se z kolektivní psýchy. Kolektivní mysl je tou nejnižší možnou myslí - i takzvaní idioti jsou chytřejší než idiotismus kolektivu. Kolektivizmus však skýtá odměnu: váží si těch a ctí ty, kdo tvrdí, že myšlení kolektivu je jediné správné." 
Osho

Poslušnost je lidem samozřejmá, už proto, že jim nabízí nekomplikovaný svět, ve kterém je všechno předem malinkaté, v němž nepotřebují představivost.“ 
Jean Dutourd

zdroj
Několik myšlenek z knihy "Osho - Creativity: Unleashing the forces within"Nejčastější chyby při objevování a vynalézání
zdroj


objevy, vynálezy,start up

Žádné komentáře: