21.02.14

Lidé obtěžovaní hlukem

Lidé obtěžovaní hlukem

Zaměstnanec obtěžovaný hlukem ...Zákonná právní úprava ochrany před nepříznivými účinky hluku je obsažena v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, v ustanoveních § 30 až § 34. K provedení tohoto zákona je vydáno prováděcí nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a toto nařízení vlády je dnes náš základní předpis pro ochranu před nepříznivými účinky hluku pro všechna pracoviště obecně. Podle jeho ustanovení § 2 odst. 1 až 4 platí, že:

2) Hygienický limit ustáleného a proměnného hluku pro pracoviště, na nichž je vykonávána duševní práce náročná na pozornost a soustředění a dále pro pracoviště určená pro tvůrčí práci vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A L Aeq,8h se rovná 50 dBPrevence a ochrana před hlukem

Kompas občana obtěžovaného hlukemOtázky a odpovědi z oboru hygieny obecné a komunální


Kompletní manuál občana obtěžovaného hlukem


Vliv hluku na zdraví


Pracujete v hlučné kanceláři?


Hluk nám ničí nervy i uši. Rady, jak dosáhnout tiché domácnosti      

 

Akustika v moderních kancelářích


Jak daleko je slyšet hluk ve vaší kanceláři? Pokud hodně, není nikdy pozdě ho řešit


Noise in the Office WorkplaceÚrovně hluku (Intenzita hluku)

SZÚ - Hluk


Příklady zvuků (intenzita hluku)
Spíme čím dál méně a hůře. Ke Dni spánku nabízíme 10 rad na sladké sny

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Jak hluk ničí sluch a zdraví


http://jaknatoo.blogspot.com/2011/01/jak-hluk-nici-sluch-zdravi.html