28.10.13

Poselství královské krve

Poselství královské krve
Předkové a potomci Lucemburků v Čechách - Poselství královské krve

V pátek 23.dubna 2010 byla na zámku Brandýs nad Labem otevřena výstava genealogických studií Jana Drocára. Soubor dvaceti pláten o rozměrech 100x70 cm byl vytvořen v rámci oslav 700. výročí Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny, které se konají pod záštitou J.E.Jeana Faltze, velvyslance Lucemburského velkovévodství v Praze.

Na fotografiích autor výstavy Jan Drocár osobně seznamuje pana velvyslance s genealogickými souvislostmi...  
uk


Žádné komentáře: