04.01.13

Jak zastavit SPAM MALWARE na Facebooku?

Jak zastavit SPAM MALWARE na Facebooku?
How to Halt a Facebook Hoax

Facebook Hoax


How to Avoid Facebook Malware

Know what to look for
Don't be fooled by shortened links
Avoid giving untrustworthy games and apps authorization
Look for telltale signs of spam
Take action as soon as possible if you do fall for a spam link or page

How to: Avoid and remove Facebook malwarewikipedia
Hoax (anglické slovo hoax označuje podvod, mystifikaci či žert) je nevyžádaná e-mailová nebo IM zpráva, která uživatele varuje před nějakým virem, prosí o pomoc, informuje o nebezpečí, snaží se ho pobavit apod. Hoax většinou obsahuje i výzvu žádající další rozeslání hoaxu mezi přátele, příp. na co největší množství dalších adres, proto se někdy označuje také jako řetězový e-mail.Žádné komentáře: