01.12.11

Víra ve vírech doby

Víra ve vírech doby


od: David Novák

krátký citát:

Study of history - Arnold Toynbee


Toynbee ve svém studiu vybral 21 světových civilizacích, z nichž 16 (podle autora) již zaniklo. Zjistil, že jen zřídka kdy říše padly v důsledku vojenské porážky od jiné civilizace. Tvrdí, že světové říše spíše v určitém mezníku své historie prodělaly "kulturní sebevraždu". Uvádí v zásadě pět důvodů této kulturní sebevraždy nebo jinak řečeno rozkladu světových říší.

1. Obyvatelé upadli do stavu zpustlosti (ve smyslu mravní volnosti). Toynbee charakterizuje tento stav, jako stav mysli, kdy lidé vědomě či nevědomě přijímají názor, že se nemusí řídit žádným "vyšším" zákonem (antinomismus). Jinak řečeno, lidé přestali věřit v potřebu morálky a začali se spíše řídit svými pudy.

2. Lidé podlehli zahálce, konkrétně tak, že utíkali od dennodenních problémů k rozptýlení a zábavě za každou cenu.

3. Lidé podlehli pocitu, že jejich úsilí nemá příliš smysl a že nemají kontrolu nad svými životy - jsou spíše součástí jakési neosobní mašinérie.

4. Toynbee hovoří dále o celkovém pocitu sebezhnusení, plynoucím z morální zpustlosti.

5. Na konec charakterizuje poslední bod, který vedl k pádu civilizací, a tím je promiskuita ne jen v sexuálním slova smyslu, ale spíše v nekritickém přijímání téměř čehokoli, jakási nekritická tolerance, a to v náboženství, literatuře, jazyce a zvycích.
Obsah:

Úvod:
Část I:
Budou se dějiny opakovat?
Proletariát versus kognitariát; chytrost nebo moudrost?
Kde je moudrost, kterou jsme ztratili při poznání?
Reklama
Informace, informace...
Nekritická poddajnost
Nestálost a změna
Reakce na změny
Ubavíme se k smrti?
Krize otcovství
Sex a hra jako náhražka náboženství
Kult mládí
Ztráta vzorů
Komunismus v nás
Češi - "národ sobě" nebo "v Boha doufáme"?
Amerika - náš vzor?


Část II:
Co s tím?
Čas a vědomí konečnosti
Život jako dar
Život ve svobodě
O moudrosti a záplavě slov
Pravda, víra, spolehnutí se
Vědomí vlastní hodnoty
Volba
Poušt´


Závěr - mlčící Bůh
Víra ve vírech doby - Autor: David Novák, databazeknih.cz


A Study of History - Arnold J. Toynbee

Belief in the Swirls of Our Age
krize

3 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Olympiáda a sport jako vyjádření lidských náboženských potřeb http://david-novak.blogspot.cz/2012/07/olympiada-sport-jako-oslava-lidskych.htmlAnonymní řekl(a)...

Víra ve vírech doby

Autor: David Novák

http://www.databazeknih.cz/knihy/vira-ve-virech-doby-44042

Anonymní řekl(a)...

Římská daň: Oligarchické tendence v zemích moderní Evropy


http://pravyprostor.cz/rimska-dan-oligarchicke-tendence-v-zemich-moderni-evropy/