01.05.11

Propustnost slunečního záření oken

Propustnost slunečního záření oken

Energetická bilance oken, solární zisky a ztráty v pasivních domech

Intenzita slunečního záření - W/m2


Pro odborníky - teorie stínění

Sluneční záření je elektromagnetické vlnění o spektru vlnových délek, které před vstupem do zemské atmosféry připomíná spektrum absolutně černého tělesa o povrchové teplotě cca 6000 K. Sluneční spektrum se obvykle dělí na tři hlavní části:

Ultrafialové sluneční záření s vlnovými délkami menšími než 390 nm, které před vstupem do zemské atmosféry tvoří asi 4 % energie celkového slunečního záření a jež je ze značné části absorbováno atmosférickým ozónem ve stratosféře,

Viditelné sluneční záření s vlnovými délkami od 390 nm do 760 nm vytvářející spektrum barev od fialové po červenou. Tvoří asi 45 % energie celkového slunečního záření před vstupem do atmosféry,

Infračervené sluneční záření, které má vlnové délky větší než 760 nm a před vstupem do atmosféry tvoří přibližně 51 % z toku energie slunečního záření.Propustnost slunečního záření původních a nových oken

Předpoklady pro využívání sluneční energie

Kolektory Apricus® AP :: Výkon a účinnost


Stavební fyzika

Microsoft Mathematics 4.0

Microsoft Mathmatics 4.0 Teacher Guide

Microsoft Mathematics: stahujte vylepšenou kalkulačku

Žádné komentáře: