21.08.10

Klávesové zkratky

Klávesové zkratky


Ctrl + T Otevření nové karty
Ctrl + W Zavřít aktuální kartu v prohlížeči
Ctrl + F4 Zavřít aktuální kartu v prohlížeči
Ctrl + Shift + T Znovuotevření právě zavřené karty
Ctrl + F Vyhledávání F3
Ctrl + kolečko myši Zvětšování stránky v prohlížeči
Ctrl + 0 (nula) opět vrátíte velikost do 100% přiblížení
CTRL + D odlogovani a zavreni okna terminalu
CTRL + TAB
CTRL + číslo Chrome
Ctrl + Shift + Esc Task manager (správce spuštěných procesů)

F7 ve Firefoxu zobrazí kurzor v přímo v prohlížeči

Alt + šipky doleva a doprava umožní procházet právě stránky v historii
Alt + TAB

Win + E Otevře Tento počítač
Win + R Dialog pro spuštění aplikace (notepad, regedit, msconfig nebo cmd)
Win + R - "winword" - Enter - Word
Win + R - "excel" - Enter - Excel
Win + R - "calc" - Enter - kalkulačka
Win + R - "mspaint" - Enter - malování
Win + R - "notepad" - Enter - Poznamkovy blok
Win + R - "powerpnt" - Enter - Power point
Word - Win, "w", Enter
Kalkulačka - Win, "c", Enter
Steam - Win, "s", Enter apoWin + Pause/Break Vlastnosti systému
Win + X Snadná správa podsvětlení, spotřeby apod
WIN + T postupne listovani aplikacemi v hlavnim panelu
Win + D Show Desktop
Win + M Minimize All
Win + P Přepínání grafického výstupu (projektor apod.)
pouze hlavní displej
duplikování obrazu na hlavní a externí
rozšířit plochu přes oba displeje
výstup pouze na externí displej
Win + šipky a Win + Shift + šipky
Win + L Rychlé zamknutí

pravý alt + v =@;
pravý alt + ů ($);
pravý alt + x (#);
pravý alt + f = ( [ );
pravý alt + g = ( ] )


http://www.klavesovezkratky.123abc.cz

Mouse gestures

Žádné komentáře: