08.03.09

Jedete do německa nebo do rakouska? - Bitte folgen

Jedete do německa nebo do rakouska? - Bitte folgen

Riskujete samozřejmě německou či rakouskou pohraniční kontrolu.

jak se zachovat při kontrole a jaká máte práva?
jak postupovat pokud bude kontrola nepřiměřená?

Důležité je do Německa nevozit nůž 12 cm dlouhý a delší.

ZA SCHENGEN BEZ HRANIČNÍCH KONTROL

21. prosinec 2007: Česká republika se stává součástí Schengenu

Jak je možné si ověřit, zda mě v Německu opravdu zastavili příslušníci policie, když jsou v civilu?

Existují další možnosti, jak si ověřit příslušnost neuniformovaných osob k policii?

Za jakých okolností mohou němečtí policisté požadovat přítomnost na policejní stanici?

Při jízdě se mi několikrát stalo, že mě předjelo auto německé policie, začal blikat nápis "Bitte folgen". Německy umím, tak mi bylo jasné, že mám vozidlo následovat, po zastavení pak opět proběhla kontrola, zde měli policisté alespoň uniformy. Co se však může stát, když takovýto hloupý nápis bude signalizován na někoho, kdo německy neumí ani slovo, bude si např. myslet, že to znamená zpomalit, blíží se zácpa apod., a německou policii následovat nebude?

Jaká práva mám při neustálých (negativních) kontrolách na německých hranicích? Německá policie mě opakovaně (jezdím do SRN cca 3× týdně) kontroluje. Zastavení probíhá většinou předjetím stříbrného či šedého civilního (bez majáku či loga) BMW, kdy mávnutím ruky vyžadují zastavení. Pánové v civilu mě již několikrát nechali močit na docela zajímavých místech, mám za sebou také odběr krve (také negativní), chtěl jsem odmítnout, vyhrožovali „Anal sonden“. Zajímá mne, prosím, co mohu požadovat (překladatele, právní pomoc ambasády, možnost odevzdat vzorek moči v civilizovaném prostředí s tekoucí vodou, atd.) a co odmítnout.

Jak postupovat, když mi příslušník policie v cizím státu poškodí auto? Již dvěma známým se stalo, že se policie z nějakého důvodu domnívala, že něco schovávají, a dokonce nožem rozřezali část potahu.

Může policie požadovat odběr moči nebo krve?

Za jakých podmínek umožňují schengenská pravidla provádět kontroly v příhraničí?

Jak poznám, že kontrola porušuje pravidla Schengenu?

Domnívám se, že nejsem v Německu povinen zastavit civilnímu vozu, byť má kdesi uvnitř majáček. Mám pravdu?

Domnívám se, že nejsem v Německu v žádném případě povinen cokoli předkládat osobě, která se nelegitimuje příslušným dokladem. Ano nebo ne? A už vůbec ne s touto osobou jet někam – třeba na služebnu. Ano nebo ne?

Jak poznám, jestli mě v Německu kontroluje příslušník spolkové, zemské policie či celní správy?

Musel jsem podepsat německý policejní protokol, kterému jsem ale nerozuměl. Můžu podepsání protokolu odmítnout?

Za jakých podmínek mají němečtí policisté povinnost informovat český zastupitelský úřad? Může policista informování konzulátu odmítnout? Mohu požadovat informování konzulátu i v případě, kdy nejsem zatčen?

Jak jsou v Německu řešeny případy, kdy je v rámci přestupkového či trestního řízení požadováno zaplacení kauce či pokuty? Jak se řeší případy, kdy dotyčný nemá příslušnou hotovost? Je možné dodatečné zaplacení či použití platební karty?

odpovědi naleznete zde

Informační kartička
Velikost souboru:154,9 KB / formát PDF

Informační leták
Velikost souboru:874,7 KB / formát PDF


Pravomoci policistů a celníků


  1. Přehled
  2. NĚMECKO
  3. Rakousko
  4. Česko

Žádné komentáře: