01.09.08

Hezky česky

Hezky česky   Čeština

Hezky česky

Den češtiny na Vltavě

Jak se mluví hezky česky - slovesa - vazby, budoucí čas sl. soustředit se / Den češtiny na Vltavě
Jak se mluví hezky česky - Ženský rod / Den češtiny na Vltavě
Jak se mluví hezky česky - zájmeno "svůj" / Den češtiny na Vltavě
Jak se mluví hezky česky - oslovování / Den češtiny na Vltavě
Jak se mluví hezky česky - špatné používání "díky" / Den češtiny na Vltavě
Jak se mluví hezky česky - střední rod / Den češtiny na Vltavě

BESEDA (přechylování, anglicismy v češtině, stav současné češtiny, trendy ve vývoji) hovoří:docent RNDr. Karel Oliva, ředitel Ústavu pro jazyk český AV ČR PhDr. Světla Čmejrková, Ústav pro jazyk český AV ČR PhDr. Anna Černá, Ústav pro jazyk český AV ČR

Jak se mluví hezky česky - beseda / Den češtiny na Vltavě

Když ženská dělá, co náleží muži, bere mi to sílu.
Manko, jen se na mě usmívej!
Manka se usmála rozmarýnkově, rezetkově a růžičkově.


Žádné komentáře: