13.06.08

Odposlech - Listovní tajemství

Odposlech - Listovní tajemstvíCo říká právní řád?
 
Článek 13 Listiny základních práv a svobod:
Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením.

§§ 11 – 13 občanského zákoníku:
Zajišťují právo na ochranu tajemství zpráv podávaných telefonem a to v rámci ochrany osobnosti, konkrétně ochrany soukromí.
V případě odhalení je sankcí povinnost poskytnout přiměřené zadostiučinění, obvykle omluva a v krajním případě i povinnost nahradit nemateriální újmu soukromí v penězích.

§ 239 odst. 1 trestního zákoníku:
Trestného činu se dopustí:
(1) Kdo úmyslně poruší tajemství
a) uzavřeného listu nebo jiné písemnosti, při poskytování poštovní služby nebo jiným dopravním zařízením, nebo
b) zprávy podávané telefonem, telegrafem nebo jiným takovým veřejným zařízením,bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců.

Zákon a odposlech
Právní rozbor
Listina základních práv a svobod
Zákon o ochraně utajovaných skutečností


Porušení listovního tajemství může být posouzeno jako trestný čin label: privacy
1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Mýty a pověry: Právo a elektronické soukromí
http://www.zive.cz/Clanky/Myty-a-povery-Pravo-a-elektronicke-soukromi/sc-3-a-147042/default.aspx