29.12.06

Jak komunikovat na veřejnosti?

Jak komunikovat na veřejnosti?

Diagnostika narušené komunikační schopnosti

Kniha má obecnou a speciální část, jejíž kapitoly jsou zaměřené na diagnostiku jednotlivých druhů narušené komunikační schopnosti (narušený vývoj řeči, porucha hlasu, dyslálie, afázie, mutismus, autismus, koktavost, poruchy čtené a psané řeči aj.) Kapitoly mají jednotnou základní strukturu - etiologie, diagnostika a metodika vyšetřování. V závěru kapitoly je vždy uvedeno záznamové schéma pro vyšetřování určité poruchy. Na knize se podíleli odborníci z oblasti logopedie, psychologie a medicíny...

ukázka
Diagnostika koktavosti
Diagnostika poruch čtené a psané řeči
Diagnostika dětského autismu
Diagnostika narušeného vývoje řeči


Diagnostika narušené komunikační schopnosti

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Neviditelné podoby agrese

http://klimes.mysteria.cz/clanky/psychologie/agrese.htm